Bilde av mønster

Aspelin Ramm-prisen

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder. Nye «mastere» fra nordiske universiteter og høgskoler som utdanner eiendomsutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter, samfunnsgeografer, ingeniører, økonomer og planleggere er invitert til å delta. Kun masteroppgaver fra 2017 eller 2018 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter.

Innsendingen skal omfatte et sammendrag på opptil 200 ord samt oppgaven.

Frist for påmelding er 13. august 2018. Påmeldingslink kommer i løpet av våren.

Under Oslo Urban Arena i Folketeatersalen den 18. september vil et uvisst antall masterstudenter få anledning til å presentere seg for jury og publikum. Det blir kåret en vinner av «Aspelin Ramm-prisen 2018» neste konferansedag den 19. september: Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger.

Se program for Oslo Urban Arena her.

Juryen
Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO. Resten av juryen består av Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. i by- og regionplanlegging ved NMBU/ILP og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

Tidligere vinnere
2017: 
Cecilie Espedokken Vik med oppgaven «Urbane naturområder – hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
2016:
Tin Phan med oppgaven «Coworking Spaces». Student ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO).
2015: Even Bakken med oppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Brosjyre med oversikt over innsendte masteroppgaver
Master Pitch 2017
(pdf)
Master Pitch 2016 (pdf)


Foto 2017: Finn Ståle Felberg.
Foto 2015 og 2016: Oslo Urban Arena.