Drift

Oddbjørn Berget

Oddbjørn Berget
Driftssjef Telefon 97 01 40 41
oddbjorn.berget@aspelinramm.no

Tore Lingjærde

Tore Lingjærde
Driftsleder Alf Bjerckes vei 22-26, Gardermoen Campus og Hans Møller Gasmannsvei 7 Telefon 90 87 51 42
tl@aspelinramm.no

Jan Sunde

Jan Sunde
Driftstekniker, Alf Bjerckes vei 22-26 Telefon 91 74 79 44
js@aspelinramm.no

Thomas Bringsverd

Thomas Bringsverd
Driftsleder, ALNA Senter Telefon 48 01 28 66
tb@aspelinramm.no

Jan Solberg

Jan Solberg
Driftstekniker ALNA Senter Telefon 45 03 04 40
jan.solberg@aspelinramm.no

Magne Fahre

Magne Fahre
Driftsleder Rosenholm Campus og Svestad Brygge Telefon 91 88 78 32
magne.fahre@aspelinramm.no

Ken Randem

Ken Randem
Driftsleder Telefon 92 67 69 22
ken.randem@aspelinramm.no

Marius Berntsen

Marius Berntsen
Driftstekniker Rosenholm Campus Telefon 46 54 45 95
marius.berntsen@rosenholmcampus.no

Ragnar Hansen

Ragnar Hansen
Vaktmester Svestad Brygge Telefon 95 96 90 21
ragnar.hansen@aspelinramm.no

Jens Andersen

Jens Andersen
Driftsleder Sven Oftedals vei 10, Brobekk, Økern Næringspark og omegn Telefon 90 82 82 61
jens.andersen@aspelinramm.no

Tron Nordhaug

Tron Nordhaug
Driftsleder Vulkan, Hausmannsgate 16, Tjuvholmen hotell, Tjuvholmen kontor VIII Telefon 90 17 14 12
tron.nordhaug@aspelinramm.no

Espen Nilsen

Espen Nilsen
Driftsleder Vulkan Depot, Tjuvholmen hotell, Tjuvholmen kontor VIII Telefon 95 28 52 62
Espen.nilsen@aspelinramm.no

Øystein Lien

Øystein Lien
Driftstekniker Vulkan Telefon 40 08 80 28
Oystein.Lien@aspelinramm.no

Naser Fetisi

Naser Fetisi
Driftstekniker Vulkan Telefon 41 03 84 11
fetisi@vulkanoslo.no

Lisbeth Sørlie

Lisbeth Sørlie
Driftskoordinator Telefon 40 24 40 63
lisbeth.sorlie@aspelinramm.no