Tjuvholmen

Våre sanser skjerpes av områder i forvandling

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig by- og eiendomsutvikler som ønsker å bidra til å skape attraktive bymiljøer. Byggene og rommene mellom byggene skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Målet om at vi skal forbruke mindre energi oppnås ved å bygge bedre og legge til rette for deling.

Aspelin Ramm har deltatt i utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet og byens attraktivitet.

Gode byer skapes av gode bygg og helhetlige byrom, og ansvarlighet innebærer å legge vekt på begge deler. God arkitektur, varige og gode materialer og respekt for miljø og omgivelser skal være vårt varemerke.

Virksomheten er i hovedsak knyttet til eiendommer i Oslo og Østlandsregionen samt i Gøteborg og Stockholm. En del av våre større utviklingsprosjekter gjennomføres i samarbeid med andre utviklere, som Selvaag, OBOS, Hemfosa, ROM Eiendom og Eiendomsspar.

Boliger inngår i blandede prosjekter som Vulkan, Union Brygge og Tjuvholmen, og selges normalt til brukerne som seksjoner. Boligutvikleren Infill AS er heleiet av Aspelin Ramm Eiendom AS, og har realisert en håndfull små, men viktige boligprosjekter i Oslo.

Konsernets tradisjonsrike handelsvirksomhet drives i dag av Motek AS, som er blant Norges ledende leverandører av verktøymateriell til bygge- og anleggsbransjen. Aspelin Ramm-konsernet har om lag 479 ansatte, hvorav 66 innenfor eiendomsvirksomheten. Vi omsatte i 2017 for ca NOK 1.5 milliarder hvorav konsernets leieinntekter fra fast eiendom utgjorde NOK 595 millioner.

Eierskap og styre

Konsernets morselskap, Aspelin Ramm Gruppen AS, eies av Knut G. Aspelin og Jonas Ramm med 50 % hver gjennom sine respektive selskaper Artel Holding AS og Sole Invest AS.

Styret:
Knut G. Aspelin (leder)
Jonas Ramm

Truls Holthe
Harald Espedal

Gustaf Aspelin
Axel Ramm

Historikk

Aspelin Ramm-konsernets grunnlegger var den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin. Firmaet ble etablert i Storgaten i Oslo i 1881, og solgte varer som jern, stål og tråd samt spader og håndverksredskaper.

Konsernet ble aksjeselskap først i 1976 i forbindelse med en fusjon. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Stål og Bygg AS, som i 1978 fusjonerte med den mangeårige konkurrenten Stormbull AS. Firmaet skifter navn til Aspelin-Stormbull AS. Selskapets stålvirksomhet ble solgt i 1984 og Aspelin-Stormbull gikk som medeier i det nyetablerte Norsk Stål sammen med Elkem og Norsk Jernverk.

I 1986 ble selskapets byggevarekjede Aspelin-Stormbull Bygg AS solgt til NKL. Alle de største eiendommene ble imidlertid beholdt, og flere eiendommer ble ervervet fra NKL. Minoritetsaksjonærene i Stormbull ble kjøpt ut i 1988 og morselskapet skifter navn til Aspelin Ramm Gruppen AS.

Konsernet består i dag av to divisjoner. Handelsdivisjonen (Motek AS) er leverandør av verktøymateriell til bygge- og anleggsindustrien samt offshorevirksomhet. Motek selger merkevarer som Hilti og Festool i Norge. Eiendomsdivisjonen drives gjennom Aspelin Ramm Eiendom AS og en rekke tilhørende selskaper. Til sammen eier og driver selskapet 500.000 kvm, hovedsakelig i Norge og Sverige.

Verdifullt

I vårt arbeid viser vi respekt for hverandre, for beboere/leietakere, for naboer, omgivelsene og for samfunn og miljøet. Forholdet til våre kunder; leietakerne, skal være preget av profesjonalitet, tillit og langsiktighet. Vi bygger langvarige relasjoner til leverandører og samarbeidspartnere som deler våre holdninger og vi gir varige verdier tilbake når vi bygger.

Vi legger vekt på god arkitektur, bestandige og gode materialer og på løsninger som tilfredsstiller fremtidens krav. Våre bygninger og deres omgivelser skal være tilgjengelige for alle.

Vi skal skape begeistring og stimulere til gode opplevelser, og vi skal motarbeide visuell forsøpling og annen negativ utnyttelse av fast eiendom.

Aspelin Ramm viser ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet.

Vi viser samfunnsansvar også ved å engasjere oss i arbeid for et mer inkluderende samfunn. Dette verdigrunnlaget skal hjelpe oss til å ta de riktige beslutninger og det skal tydeliggjøres ovenfor alle våre medspillere.

Priser og utmerkelser

2017, Cityprisen NORD
Clarion Hotel The Edge (i samarbeid med Pellerin)

2017, Cityprisen
Union Brygge (i samarbeid med Selvaag)

2015, Arkitekturprisen
Dælenenggata 36 (Arkitekt: Element arkitekter)

2015, Enovaprisen

2014, ULI – Global Award for Excellence
Tjuvholmen (Arkitekt: Niels Torp Arkitekter)

2014, Cityprisen
Tjuvholmen (i samarbeid med Selvaag)

2014, Sundts Premie
Parkveien 5 b/c (Arkitekter: KIMA og MAD arkitekter)

2014, Olavsrosa
Mathallen (Arkitekt: LPO Arkitekter)

2014, VVS-prisen

2014, Oslo Kommunes hagepris
Dælenenggata 36 (Arkitekter: Element arkitekter og Gullik Gulliksen)

2013, Byggeindustriens «Årets Bygg»
Dælenenggata 36 (Arkitekt: Element arkitekter. Entreprenør: Eide Entreprenør)

2012, Betongelementprisen
Vulkan, Søndre Kvartal (Arkitekt: Niels Torp Arkitekter)

2012, Cityprisen
Vulkan (i samarbeid med Anthon B Nilsen)

2012, Oslo Bys arkitekturpris
Parkveien 5 b/c (Arkitekt: KIMA og MAD arkitekter)

2012, Statens Bymiljøpris
Tildelt Oslo kommune for bl.a. Vulkan-området

 2011, Futurebuiltprisen
Bellonahuset (Arkitekt: LPO Arkitekter)

2010, Venstres miljøpris
Bellonahuset (Arkitekt: LPO Arkitekter)

2008, Olavsrosa
Hausmannsgate 16 (Arkitekter: Jensen & Skodvin Arkitekter og A38 arkitekter)

2007, Cityprisen
Hausmannsgate 16 (Arkitekter: Jensen & Skodvin Arkitekter og A38 arkitekter)

2006, Statens Byggeskikkpris
Hausmannsgate 16 (Arkitekter: Jensen & Skodvin Arkitekter og A38 arkitekter)

2006, Oslo bys jubileumspris
Christiania Qvartalet (Arkitekt: Niels Torp Arkitekter)

2003, Cityprisen
ALNA Senter (Arkitekt: Niels Torp Arkitekter)

2002, Cityprisen
Christiania Qvartalet (Arkitekt: Niels Torp Arkitekter)

1996, Betongelementprisen
Christiania Qvartalet (Arkitekt: Niels Torp Arkitekter)