Gardermoen Campus

Det etableres et nytt sykehus for LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke nært Gardermoen, på en tomt direkte nordøst for eksisterende kryss på E6 ved Jessheim nord. Prosjektet skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø og inneklima.

Området skal bli fylt av urbane kvaliteter og tjenester som helsehus, rehabiliteringssenter, terapibasseng med spaavdeling, hotell for pasienter og pårørende, forskning og undervisningsbygg, kontorer, butikker, serveringssteder og flere kvaliteter som tilsammen utgjør et lite sted, fylt med kompetanse.

Les mer om prosjektet på gardermoencampus.no