Pilestredet 77-79

Aspelin Ramm kjøpte Pilestredet 77-79 sommeren 2015. Vårt ønske er å utvikle eiendommen med nybygg i høy kvalitet og gode boliger. Etter gjennomført arkitektkonkurranse er Reiulf Ramstad Arkitekter valgt til å tegne nybyggene på eiendommen. Eksisterende bebyggelse i Pilestredet 77-79, som i mange år har vært helsebygg, skal rives.

Pilestredet 77-79 vil bestå av 59 leiligheter, fordelt på 3 frittstående bygg. Byggene blir 4-5 etasjer høye, og føyer seg godt inn sammen med den eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Salgsstart på boligene er planlagt til august 2017.

Gå inn på www.pilestredet77.no for mer informasjon om prosjektet. Her kan du også bla i prospektet.