Aspelin Ramm og miljøstiftelsen ZERO inngår samarbeid

Byutvikleren Aspelin Ramm og Miljøstiftelsen  ZERO har i dag inngått et forpliktende miljøsamarbeid om miljø- og klimaløsninger i byområder.

– Vi ser frem til å samarbeide med ZERO som en del av vår miljøsatsing. Miljøstiftelsen har i større og større grad satt dagsorden i viktige spørsmål som påvirker våre muligheter til å utvikle stadig mer energismarte og bærekraftige byområder, uttaler Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom AS.

I samarbeidet skal selskapet og miljøstiftelsen satse på:

  • Nullutslippsbydeler og virkemidler for å få på plass klimaløsninger i storbyene
  • Elbildeling som del av nybygg og områdeutvikling
  • Smart bruk av energi i og i tilknytning til bygg, både energibruk, energiproduksjon, energilagring og laststyring, samt solenergi

– Byutvikleren Aspelin Ramm satser på å få frem lure energiløsninger og tenker miljø når de jobber byutvikling. Vi gleder oss derfor til et samarbeid som kan resultere i at flere viktige klimaløsninger blir satt ut i livet. Løsninger som ser transport, byutvikling, bygg og energibruk i sammenheng og er med å drive det grønne skiftet videre, uttaler Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Zero og Aspelin Ramm 2
På bildet fra venstre: Marius Holm, daglig leder i ZERO, Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver i ZERO og Isak Oksvold, miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom.