Aspelin Ramm-prisen 2016 til TIN PHAN for masteroppgaven COWORKING SPACES

Prestisjepris til masteroppgaven «Coworking Spaces» for enestående arbeid om en gryende revolusjon av hvordan vi organiserer kontorer og arbeidsplasser i byene våre.

Igjen har Aspelin Ramm samarbeidet med Oslo Urban Arena (OUA) om en «Masterpitch» – en konkurranse for alle masterstudenter innen urbanisme og byplanlegging – der fire finalister fikk presentere sine oppgaver for publikum og jury på OUA onsdag 28. september.

– Målet med konkurransen er å få frem masteroppgaver som kan bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge. Det sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm og jurymedlem. Han forteller at byutvikling krever evne til tverrfaglig forståelse, og at årets vinner viste dette i særlig grad.

– En hel eiendoms- og byutviklingsbransje og forskningsmiljø er spent på hvordan endring i arbeidsmønstre og preferanser, ikke minst fra unge folk på vei inn i eller i starten på sitt arbeidsliv, vil påvirke oss, sier Bøyum.


Verdig vinner

Prisen ble overrakt student Tin Phan ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO) i dag, 29.september, på bakgrunn av oppgaven «Coworking Spaces», og består i tillegg til et diplom formgitt av Enzo Finger av en pengepremie på kr. 25.000.

Fra juryens begrunnelse siterer vi:

«Kandidaten har tatt pulsen på byens utvikling og modig valgt en oppgave som på mange måter representerer et nybrottsarbeid. Vi vil berømme dette motet, men aller mest presisjonen og den kritiske refleksjonen i oppgaven og presentasjonen. Kunnskapsproduksjon og diskusjon om hvordan vi organiserer og bygger for nye utfordringer og idealer for arbeidslivet har så vidt startet. Masteroppgaven til Tin Phan er med på å få dette feltet i bevegelse.»

Temaet i «coworking spaces» er både lite undersøkt og særdeles tidsaktuelt med stort behov for kunnskap: Hvilken betydning kan det få for byens utvikling, dersom 40 % av kontorarbeidsplassene i Oslo vil være i ulike coworking spaces – slik prognoser tilsier? Det er særlig den økte fleksibiliteten og utskiftninger i arbeidsstokken (inkludert internasjonal migrasjon), som byr på utfordringer for tradisjonelle institusjoner, sosiale strukturer og arkitektur i dag. Og «coworking spaces» tilbyr viktig kunnskap om hvordan disse utfordringene allerede er i ferd med å endre byene våre.

Aspelin Ramm prisen 2016
Gunnar Bøyum, konsernsjef i Aspelin Ramm, Tin Phan, vinner av Aspelin Ramm prisen og juryleder Marianne Skjulhaug på Oslo Urban Arena. Foto: Ingvil Skeie Ljones. 

Særdeles gode bidrag

Konkurransen hadde i alt 20 innsendte oppgaver inne til vurdering, og de samlede bidragene bar preg av gjennomgående høyt faglig nivå og stor bredde, der særlig de øvrige tre finalistene fortjener særskilt omtale.

Ivar Winters oppgave «Stedsidentitet i Hovinbyen» ved Universitetet i Oslo tar for seg hvordan språket i arkitektkonkurranser både avslører manglende forståelse av hva begrepene inneholder og hvordan formuleringene inneholder skjulte maktstrukturer.

Anna Cecilie Holand og Pavel Sagen fra NMBU har arbeidet med økologi og brukermedvirkning i oppgaven «Stedsutvikling på Kjeller flyplass», der de har kombinert to fagfelt for å komme opp med analyseverktøyet Biofilia-stigen for å måle menneskers tilknytning til de naturlige omgivelsene.

Mens Christanse Yttervik, også fra NMBU, i oppgaven «Kampen om gatetversnittet» har reist til London for å studere hvordan en av verdens største byer på effektivt vis har klart å legge om gatene sine for å tilpasse dem til gående, syklende og bilister i det grønne skifte – med henblikk på hvordan Oslo kan oppnå en lignende utvikling.


«Coworking spaces» av Tin Phan

  • Tin Phan er vinner av studentkonkurransen «Master Pitch 2016», et samarbeid mellom Aspelin Ramm og Oslo Urban Arena
  • Coworking spaces er et samlebegrep på kontorfellesskaper der mennesker som ikke arbeider i samme organisasjon, deler lokaler og andre fasiliteter som møterom, printer og kaffetrakter.
  • Det finnes en rekke varianter av fenomenet, der coworking spaces organiseres på ulike måter etter bransjer, grad av sosial forpliktelse, kostnader for kontorplass etc.
  • Fenomenet har vokst med rekordfart i mange amerikanske og europeiske byer, og er i ferdmed å få virkelig fotfeste i Oslo også, med rundt 15 etablerte coworking spaces pr. i dag.


Oslos viktigste forum for byutvikling

Juryleder var Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO. I tillegg var Per G. Røe, professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. ved institutt for landskapsplanlegging ved NMBU og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm med på å juryere bidragene.

«Masterpitch 2016» har bidratt til at Oslo Urban Arena har befestet sin posisjon som Oslos viktigste arena for byutviklingsdiskusjonen. Hele 11 profilerte foredragsholdere, 25 parallellsesjoner og 5 utflukter har trukket 700 deltakere 28. og og 29. september. Datoen for OUA 2017 er allerede fastlagt til 20.-21. september 2017.