Aspelin Ramm prisen 2016

Vi som driver med eiendoms- og byutvikling har et stort ansvar. Alt vi bygger vil prege omgivelsene og livene til folk i byen i hundrevis av år. Vi er opptatt av å være oss dette ansvaret bevisst, når vi planlegger, bygger og vedlikeholder. I tillegg ønsker vi å slå et slag for å løfte kompetansenivået, og skape økt interesse for hva som kan bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge.

Derfor er vi støttespillere for Oslo Urban Arena; og derfor har vi etablert Aspelin Ramm Prisen: Vi inviterer de siste to års «mastere» fra alle landets universiteter og høgskoler som utdanner eiendomsutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere til å vise seg frem, og konkurrere om heder og ære!

Mer informasjon og link til påmelding finner du på Oslo Urban Arena sine nettsider.

ASP-urban-planning-Masterpitch-diploma
Aspelin Ramm prisen.