Aspelin Ramm-prisen 2018 til Atdhe I. Belegu for masteroppgaven «03 Assembly Palace”.

Under Oslo Urban Arena ble årets vinner av «Master Pitch» for studenter innen byutviklings- og eiendomsfag kåret.

Årets vinner er Atdhe Illyrian Belegu fra Drammen, utdannet ved Bergen Arkitekthøgskole, med oppgaven «03 Assembly Palace”. Masteroppgaven tar for seg hvordan et områdes innebygde kvaliteter og egenskaper må være basis for områdeutvikling og tiltak for forbedring. Oppgaven tar for seg Fjell, Drammen – som er prisvinnerens oppvekstmiljø.

Juryens uttalelse

Juryens begrunner sin beslutning på følgende måte: «Oppgaven har et originalt og forfriskende perspektiv på byutvikling og stiller ikke minst uventede spørsmål. Masteroppgaven fører en helt nødvendig kritikk av gjeldende byplanpraksiser som forsøker å sikre sosial bærekraft. Juryen har latt seg spesielt imponere av vinnerens evne til å kombinere en nyskapende faglig profesjonalitet med personlige oppveksterfaringer. Vi snakker om byutvikling fra innsiden. Vi snakker om avansert metodeutvikling for områdeløft og snuoperasjoner for stigmatiserte byområder.»

Byutvikling sett fra innsiden

I et intervju i forkant av utdelingen der Atdhe I. Belegu var en av fire finalister, fikk vi høre hvordan han var bekymret for hva som var planlagt for hans gamle nabolag Fjell i Drammen. Det gikk opp for ham hvor ofte en går inn i et nabolag med brillene til en utenforstående når en skal utvikle bydelen. Ut av det ble det en masteroppgave.

– Alle bydeler har helt ulike og unike kvaliteter og særpreg. De stiller egne premisser til utvikling. De krever ulik tilnærming for å utvikles på den beste måten og i sin egen ånd. Jeg stiller egentlig spørsmål ved en oppskrift som ikke er interessert i å fremheve eller verdsette det spesielle ved bydelene, men som streber etter nøytralitet og likhet.

Han legger til:

– 03 Assembly Palace bygger på en overbevisning om at det bærekraftige svaret ligger i bydelene selv. Vi kan vise hvordan en bydel kan styrke og videreutvikle sine allerede eksisterende kvaliteter og muligheter, nettopp ved å studere og forstå beboerne og infrastrukturen i området. Omtanke for stedet og dets rytme er essensielt for god byutvikling. Da må det bygges på det som allerede finnes.

Dobling i deltakerantall

Juryen som har vært sammensatt med eksperter fra Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen i Oslo, og NMBU har verdsatt oppgavens relevans, ambisjon, vanskelighetsgrad, systematikk og etterprøvbarhet. Med stor begeistring kan juryen i år melde om dobling i deltakerantallet, og er spesielt glad for at også nye institusjoner har kommet til gjennom gruppen av deltakere. Bredden i kunnskapsproduksjonen som er dokumentert i årets Master Pitch viser med tyngde hvordan en rekke disipliner og profesjoner bidrar i den store diskusjonen om hvordan byene og tettstedene våre utvikles. Felles for mange oppgaver, uavhengig av faglig innfallsvinkel er problemstillinger knyttet til byens fellesrom. Oppløftende perspektiver der spørsmål om hvordan byen kan bli mer inkluderende har stått sentralt for årets Master Pitch-kull.

Verdig vinner

– Målet med konkurransen er å få frem masteroppgaver som kan bidra til bedre byutvikling i Norge, og til at flere forstår betydningen av god og human byutvikling.

Det sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm og jurymedlem.

– Kvaliteten på de innsendte bidragene er gjennomgående svært høy, og tematikken i oppgavene spenner over et vidt felt. Vi ser nå særlig hvordan bærekraft som handler om sosiale forhold og mangfold er grunnlag for innovasjon og nytenkning. Vinneren er et eksempel på dette og på viktigheten av å ta oppgjør med vedtatte sannheter.

De øvrige finalistene var Pia Haukali (NMBU), Hannah Eline Ander (Universitet i Oslo) og Million Kiros Weldu (Universitet i Stavanger). Se denne filmen for å bli kjent med studentene og tematikken i masteroppgaven deres: https://vimeo.com/290751351

———————————————————————————————————————————————————————–

Bilde 1: Atdhe I. Belegu, vinner av Aspelin Ramm-prisen 2018

Bilde 2: Atdhe I. Belegu, vinner av Aspelin Ramm-prisen 2018 omkranset av sine medfinalister; Hannah Eline Ander fra Universitet i Oslo, Million Kiros Weldu fra Universitet i Stavanger og Pia Haukali fra NMBU

Begge bilder er tatt av Finn Ståle Felberg.