Bilde av mønster

Aspelin Ramm-prisen

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Masteroppgaver avlagt ved norske universiteter/høgskoler eller norske studenter som har avlagt masteroppgave ved internasjonale universiteter/høgskoler som utdanner eiendomsutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter, samfunnsgeografer, ingeniører, økonomer og planleggere er invitert til å delta. Kun godkjente masteroppgaver fra 2018 og 2019 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter.

Informasjon om påmelding kommer i Q1 2019.

Under byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena, høsten 2019, vil et finaleheat av masterstudenter få anledning til å presentere sin oppgave for jury og publikum. Det blir kåret en vinner av Aspelin Ramm-prisen 2019 etter dette. Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Masteroppgavene som blir valgt ut for presentasjon på OUA har:

  • Tematisert byutvikling i et samfunnsmessig og bærekraftig perspektiv.
  • Bidratt med ny kunnskap ved å sette et kritisk søkelys på etablert kunnskap og praksis innenfor dagens byutvikling.
  • Utviklet løsninger og forslag, som har klar relevans for arbeidet med eiendom- by- og tettstedsutvikling.
  • Dokumentert nytenkning og kreativitet som kan bidra til innovasjon i praksis.

Vinneren har gjennom sin fremføring for jury og publikum formidlet tema, problemstilling og resultater på en klar, lettfattelig og interessant måte.

Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger.

Se program for Oslo Urban Arena her.

Juryen
Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO. Resten av juryen består av Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. i by- og regionplanlegging ved NMBU/ILP og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

Tidligere vinnere

2018: Atdhe Illyrian Belegu med oppgaven «03 Assembly Palace. A contextualized restructure and adaptation of local assets in Fjell, Drammen»
2017: Cecilie Espedokken Vik med oppgaven «Urbane naturområder – hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
2016:
Tin Phan med oppgaven «Coworking Spaces». Student ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO).
2015: Even Bakken med oppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Brosjyre med oversikt over innsendte masteroppgave og finalister
Master Pitch 2018
(pdf)
Master Pitch 2017
(pdf)
Master Pitch 2016 (pdf)

Foto 2017 og 2018: Finn Ståle Felberg.
Foto 2015 og 2016: Oslo Urban Arena.