Bilde av mønster

Aspelin Ramm-prisen

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Konkurransen vurderer masteroppgaver innenfor fagområdene eiendomsutvikling, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, ingeniørfag, økonomi og planlegging. Konkurransen er rettet mot masterstudenter som utdanner seg i Norge, og norske studenter som utdanner seg i utlandet. Kun godkjente masteroppgaver fra 2018 og 2019 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter og byplanlegging.

Frist for innsendelse er 5. august.

Meld deg på her.

Under byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena den 12. september, vil en finalegruppe av masterstudenter få anledning til å presentere sin oppgave for juryen og publikum. Det blir kåret en vinner av Aspelin Ramm-prisen 2019 samme dag. Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Masteroppgavene som blir valgt ut for presentasjon på OUA, har:

  • Tematisert byutvikling og byplanlegging i et samfunnsmessig og bærekraftig perspektiv.
  • Bidratt med ny kunnskap ved å sette et kritisk søkelys på etablert kunnskap og praksis innenfor dagens byutvikling og byplanlegging.
  • Utviklet løsninger og forslag, som har klar relevans for arbeidet med eiendoms-, by- og tettstedsutvikling.
  • Dokumentert nytenkning og kreativitet som kan bidra til innovasjon i praksis.

Vinneren har gjennom sin fremføring for jury og publikum formidlet tema, problemstilling og resultater på en klar, lettfattelig og interessant måte.

Vinneren får en premie på kr. 25 000 og et diplom designet av Enzo Finger.

Juryen
Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO. Resten av juryen består av Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, professor i By- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

Tidligere vinnere

2018: Atdhe Illyrian Belegu med oppgaven «03 Assembly Palace. A contextualized restructure and adaptation of local assets in Fjell, Drammen». Student ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS).
2017: Cecilie Espedokken Vik med oppgaven «Urbane naturområder – hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
2016:
Tin Phan med oppgaven «Coworking Spaces». Student ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO).
2015: Even Bakken med oppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler». Student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Brosjyre med oversikt over innsendte masteroppgave og finalister
Master Pitch 2018
(pdf)
Master Pitch 2017
(pdf)
Master Pitch 2016 (pdf)

Foto 2017 og 2018: Finn Ståle Felberg.
Foto 2015 og 2016: Oslo Urban Arena.