Dynea, Hurum

Havnefasiliteter/dypvannskai utleid til og benyttet av Dynea AS på lang sikt. Fremtidig transformasjonsområde.