Kjeller, Lillestrøm

Eiendommen ligger på Kjeller i Skedsmo kommune som en del av Kjeller Flystasjon i et vekstområde nord for Lillestrøm by.

Eiendommen er i dag utleid til AIM Norway, som er eneleverandør av vedlikehold- og modifikasjonstjenester for F-16 og Sea King helikoptre til det det norske Forsvaret. Virksomheten til AIM Norway skal på sikt flyttes til Rygge da Kjeller flyplass er bekreftet nedlagt innen utløpet av 2023.

I forbindelse med nedleggelse av flystasjonen foreslås området omregulert. Vårt planlagte prosjekt vil være blandet bruk hvor det integreres en stor andel bolig.

Foto: Martin Nilsen/Scanpix