Parkveien 27-31

Området er sammensatt av bebyggelse fra ulike epoker. Det preges i dag av næringsfunksjoner som hotell, restaurant, kafé og treningssenter. Parkveien 27-31 består av noen fredete bygg og har stort potensiale for fremtidige og attraktive boliger, publikumsrettede funksjoner og byrom.