Pilestredet 77-79

Aspelin Ramm kjøpte Pilestredet 77-79 sommeren 2015. Nå utvikler vi eiendommen med nybygg i høy kvalitet og gode boliger. Etter gjennomført arkitektkonkurranse ble Reiulf Ramstad Arkitekter valgt til å tegne nybyggene på eiendommen. Eksisterende bebyggelse i Pilestredet 77-79, som i mange år har vært helsebygg, er revet.

Pilestredet 77-79 vil bestå av 59 leiligheter, fordelt på 3 frittstående bygg. Byggene blir 4-5 etasjer høye, og føyer seg godt inn sammen med den eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Gå inn på www.pilestredet77.no for mer informasjon om prosjektet.