PS Hotell

Hotellet fungerer som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv. PS:hotell er en moderne og tidsriktig læringsarena som er full av gode historier om folk som har gjort en god jobb. Som lønn for egen innsats får de ta del i ordinært arbeidsliv. Hotellet har 31 rom.