Svestad Marinepark

Svestad utvikles basert på kyst- og kulturbasert næring. Vi skal lage ene- og tomannsboliger med karakteristisk sørlandspreg. Parallelt skal det etableres betydelig sjøbasert næringsvirksomhet, fortrinnsvis Falck-Nutec sitt kurssenter i Oslo.