Søndre Kvartal, Vulkan

Søndre Kvartal er en del av sted- og byutviklingsprosjektet Vulkan. Søndre Kvartal huser 27 leiligheter, kontorer, hotell, serveringssteder og annen næring.