160604FSF0132

Bilde av John Normann Melheim, leder av sentralstyret i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som holder grunnsteinen