Der Homansbyen møter Slottsparken

Velkommen til å høre om utviklingsplaner for Parkveien 27-31 og Uranienborgveien 5.

Parkveien 27-31 og Uranienborgveien 5 ligger attraktivt til ved Slottsparkens nordre hjørne. I begynnelsen av 2018 ble eiendommene overtatt av Parkveien 27-31 ANS, et selskap eid av Bertel O. Steen Eiendom og Aspelin Ramm Eiendom.

Samtidig ble det avklart at Byantikvaren skal utarbeide en samlet plan for kvartalet. Eierne ser potensialet for ny bebyggelse sammen med det gamle, og skal utarbeide en ny reguleringsplan for egne eiendommer og Uranienborgveien 7, i dialog med Byantikvaren. Fem arkitektkontorer er utfordret til å dele sine innledende skisser og idéer, for å finne frem til det beste plangrepet for området.

Tirsdag 9. oktober kl. 16:30 inviteres du til å se og høre hvilke løsninger arkitektene har kommet frem til. Arrangementet finner sted på Espresso House, Parkveien 27. Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding.

OBS! Vi har måtte stenge påmeldingen for arrangementet, ettersom vi nå har nådd maks kapasitet for antall deltakere. Dessverre vil det ikke lenger være mulig å melde seg på. Det vil bli skrevet et omfattende referat fra arrangementet, om du ønsker å få tilsendt referatet kan du sende en e-post til vv@aspelinramm.no. Marker emnefeltet med «Referat».

Følg oss gjerne på Facebook.