Der Homansbyen møter Slottsparken

Velkommen til å høre om utviklingsplaner for Parkveien 27-31 og Uranienborgveien 5.

Parkveien 27-31 og Uranienborgveien 5 ligger attraktivt til ved Slottsparkens nordre hjørne. I begynnelsen av 2018 ble eiendommene overtatt av Parkveien 27-31 ANS, et selskap eid av Bertel O. Steen Eiendom og Aspelin Ramm Eiendom.

Samtidig ble det avklart at Byantikvaren skal utarbeide en samlet plan for kvartalet. Eierne ser potensialet for ny bebyggelse sammen med det gamle, og skal utarbeide en ny reguleringsplan for egne eiendommer og Uranienborgveien 7, i dialog med Byantikvaren. Fem arkitektkontorer er utfordret til å dele sine innledende skisser og idéer, for å finne frem til det beste plangrepet for området.

Tirsdag 9. oktober kl. 16:30 inviteres du til å se og høre hvilke løsninger arkitektene har kommet frem til.

Arrangementet finner sted på Espresso House, Parkveien 27. Du har også mulighet til å sende inn spørsmål og kommentarer.

Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding.

Du kan melde deg på via denne linken, eller på e-post til vv@aspelinramm.no. Marker emnefeltet med påmelding, ditt fulle navn og mobilnummer.

Følg oss gjerne på Facebook.