Prosjektsjef eiendomsutvikling

Illustrasjon av Pilestredet 77-79 sett fra luften

Vi skal utvide vårt prosjektteam og søker en prosjektsjef eiendomsutvikling. Vi søker kandidater med bred erfaring fra eiendomsutvikling, både innen nærings- og boligeiendom. Evne til å se muligheter og kreative løsninger er viktig. Det blir vektlagt samarbeidsevner siden stillingen krever involvering på kryss av selskapets virksomhetsområder og tett kontakt med kunder. Rett person har interesse for hele bredden innenfor eiendomsfaget. Arbeidsoppgavene er varierte og du må like at hver dag er forskjellig. Stillingen rapporterer til direktør prosjekt og utbygging.

Hovedarbeidsoppgaver i stillingen vil være:
• Ha det daglige ansvaret som prosjektets leder.
• Følge prosjektet fra tidlig fase til ferdig gjennomført byggeprosess.
• Bidra i å identifisere utviklingsmuligheter i prosjekter. Prosjektene vil omfatte både nye bygg og videreutvikling av selskapets eksisterende eiendommer.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning på Masternivå. Erfaring kan kompensere for eventuell manglende formell utdannelse.
• Minst 5 års erfaring fra bygg og eiendomsbransjen, primært fra utbyggersiden. Erfaring fra og forståelse for gjennomføring av byggeprosjekter er nødvendig.
• God evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon.
• Vant med bruk av Microsoft Office.

Personlige egenskaper:
• Samarbeids- og løsningsorientert
• Strukturert og systematisk arbeidsform
• Kundeorientert
• Like å finne og gjennomføre nye løsninger – være «eiendomsutvikler»
• Opptatt av kvalitet, arkitektur og bærekraft i prosjektene
• Vant til en hektisk hverdag og evne til å takle mange parallelle prosesser
• Økonomisk sans
• Må kunne identifisere deg med, og etterleve våre verdier; Våken – Modig – Raus

Aspelin Ramm tilbyr:
Spennende oppgaver i et profesjonelt miljø med korte beslutningsveier, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist 6. oktober 2019.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Trond Erik Sveen på telefon 971 95 177 eller e-post tes@aspelinramm.no.

Søknad og CV merket Prosjektsjef eiendomsutvikling sendes til karriere@aspelinramm.no.