Mangfoldighet er stikkordet

Vollebekk ligger mellom Risløkka og Linderud, kun en kort T-banetur fra sentrum. Som så mange andre industriområder i Oslo var dette området fylt med mangfoldig industrivirksomhet. Tomtene var litt tilfeldig utnyttet og mellomrommene dårlig planlagt. Men etterhvert som byen og behovet for flere boliger vokser, ble disse gamle tomtene en viktig ressurs. I en periode blir også noen av de gamle bygningene satt i arbeid.

I samarbeid med OBOS blir Vollebekk til. Store deler av området blir bygget opp helt på nytt, og oppføringen av ny barne- og ungdomsskole er allerede ferdigstilt. I tillegg til boliger og næringslokaler skal det bygges både gågate, parker, torg, barnehage og lekeplasser. Nye Vollebekk skal få et byaktig preg, varierte boliger med skjermede gårdsrom og et rikt næringstilbud.

Vollebekk blir en ny bydel, nesten. Med over 800 nye boliger følger naturligvis også mange andre behov som skal tilfredsstilles. Ved siden av det som utvikles, kobler dette området sammen flere andre herligheter. Nærheten til Hovinbekken og Lillomarka er verdifull og nærheten til Linderud og Bjerke er nyttig. Når det også er så nær både buss og bane, sier det seg selv at dette blir et bra sted.

Kontaktpersoner

Vanessa Vindvik
Vanessa Vindvik
Prosjektleder Utvikling
92 29 95 75
vv@aspelinramm.no

Mangfoldighet er stikkordet