Vollebekk: En ny bydel

Mellom Risløkka og Linderud, kun en kort T-banetur fra Oslo sentrum, vokser et levende nabolag fram.

I takt med et økende behov for flere boliger har gamle industritomter i Oslo blitt en viktig ressurs. På Vollebekk skal store deler av området bygges opp på nytt, med boliger, næringslokaler, gågate, parker, torg, barnehage og lekeplasser. Oppføringen av en ny barne- og ungdomsskole er allerede ferdigstilt.

Vollebekk blir en ny bydel, som skal kobles sammen med omkringliggende områder for å skape økt attraktivitet og sammenheng i Hovinbyen.

Kontaktpersoner

Vanessa Vindvik
Vanessa Vindvik
Prosjektleder utvikling
92 29 95 75
vv@aspelinramm.no

Vollebekk: En ny bydel