ALNA Senter

ALNA Senter

 • Adresse: Strømsveien 245
 • Postadresse: 0668 Oslo
 • Areal: 52.000 kvm
 • Antall etasjer: 3
 • Type areal: Faghandelssenter
 • Energiklasse: C

Kontaktpersoner for eiendommen:

 • Markedsansvarlig (utleie reforhandling): Senterdirektør Hans Georg Helberg tlf.: 99 52 47 77. E-post. hans.georg.helberg@aspelinramm.no
 • Drift: Driftsleder Thomas Bringsverd tlf.: 48 01 28 66. E-post: tb@aspelinramm.no
 • Driftstekniker: Jan Solberg tlf.: 45 03 04 40. E post: jan.solberg@aspelinramm.no
 • Vakttelefon: Dagtid vekter Skan Kontroll tlf.: 40 46 66 20 Natt/helg Nokas tlf.: 81 50 08 20
 • Servicetelefon: 40 00 00 79

 

Adgangskort/nøkler

 • For tilgang til eiendommens fellesarealer brukes adgangskort med kode (fire siffer).
 • For å bestille adgangskort, kontakt driftsleder Thomas Bringsverd.

Alarm:

 • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
 • Alarm i felles områder og skallsikring i felles områder, delvis kameradekning.

Avfallshåndtering:

Hver leietaker er selv ansvarlig for sitt respektive avfall utenom de små leietakerne som bruker felles avfallsrom i sat:4, der det kildesorteres etter 11 forskjellige fraksjoner, det er merket og hengt opp plakater for de forskjellige fraksjonene. Rommet er også kamera overvåket.

Brann:

 • Samlingsplass er foran hovedinngang ved Narvesen og ved karuselldør Biltema.
 • Eiendommens brannvernleder: Driftsleder Thomas Bringsverd.
 • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Gardin/persienne styring

 • Persiennestyringen er elektrisk – manuell og automatisk betjening.

Heiser:

 • 1 personheis i hovedbygg, 1 rulletrapper og rullefortau.
 • Hvem skal kontaktes ved stans/driftsproblemer: Vekter eller driftstekniker.

Innbrudd:

 • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med vaktselskap.
 • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Ta kontakt med vaktselskap til den enkelte butikk.

Nabolaget:

 • Nærmeste minibank: I hovedbygget.
 • Nærmeste blomsterbutikk: På senteret.
 • Nærmeste buss: Strømsveien.

Ordensregler

 • Det er tillatt å røyke der det er utplassert askebegre.

Oppvarming:

 • Eiendommen varmes opp via fjernvarme fra Hafslund Varme og elektrisitet fra Hafslund Strøm.

Parkering:

 • Det er eget garasjeanlegg i eiendommen.
 • Antall plasser: 1100, betaling, gratisplasser og 20 el-bilplasser.
 • Gjeldende parkeringsbestemmelser: Se skilt ved innkjøringer.

Renhold:

 • Frekvens på renhold i fellesarealer: 6 ganger i uken og tilsyn 2 ganger daglig.
 • Leverandør: Renax AS.
 • Utvendig vindusvask: Etter behov.
 • Feiing av uteareal: Etter behov.

Skilting:

 • Kontakt senterdirektør Hans Georg Helberg for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

 • Kraft: Hafslund Strøm.
 • Nett: Hafslund Nett.
 • Fjernvarme: Hafslund Varme.

Sykkelparkering:

 • Det er sykkelparkering i eiendommen.
 • Ca. 30 plasser.

Varelevering:

 • All varelevering skal skje via de forskjellige merkede varemottakene.
 • Det er ikke tillatt med varelevering via hovedinngang og i karuselldørene.

Ventilasjon:

 • Helautomatisk klimaanlegg.

Ta kontakt med senterdirektør i forkant før:

 • Fest/arrangement.
 • Endring i leieobjektet.
 • Montering av objekter på fasade eller tak.
 • Fremutleie.