Vulkan

Mathallen

 • Adresse: Vulkan 5
 • Postadresse: 0178 Oslo
 • Areal: 4 450 kvm
 • Antall etasjer: 3
 • Type areal: Salg, servering, kurs og kontorlokaler
 • Energiklasse: C

Kontaktpersoner for eiendommen:

 • Vakttelefon Vulkan: tlf.: 93 41 70 00
 • Aspelin Ramm Drift, driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12. E-post: tron.nordhaug@aspelinramm.no
 • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
 • Drift: Driftsleder Tron Nordhaug: tlf.: 90 17 14 12 og Securitas: tlf.: 90 66 17 35
 • Eiendomskoordinator: Ingvild J. Roald, tlf.: 41 44 03 22. E-post: ir@aspelinramm.no

Adgangskort/nøkler

 • Bestilling av kort/nøkler gjøres hos leietakers leder.
 • Bestilling av kort/nøkler for felles lesere gjøres via Servicetorget.

Alarm:

 • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
 • Generell vaktrutine: Vekter er tilstede fra kl. 14.00.
 • Døgnåpen vakttelefon.
 • Kameraovervåkede fellesarealer.

Avfallshåndtering:

 • Kildesortering i Mathallens avfallsrom. Vi har totalt 14 fraksjoner som er merket.

Brann:

 • Samlingsplass er ved Nedre Foss Park ved broen.
 • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug.
 • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Garderober/dusjanlegg:

 • Felles garderobeanlegg i kjelleren.

Innbrudd:

 • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med Driftsleder Tron Nordhaug.
 • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Leietaker melder innbrudd til Politiet og eget forsikringsselskap. Driftsleder varsles og informeres.

Møteromssenter:

 • To møterom i 2.etg. For å leie dette må man henvende seg til Hitchhiker, E-post: post@hitchhiker.no.

Nabolaget:

 • Nærmeste buss: Maridalsveien/Møllerveien.
 • Nærmeste T-bane: Jernbanetorget.
 • Nærmeste Tog: Oslo S.
 • Nærmeste trikk: Schous plass.

Ordensregler:

 • Informasjonshefte er sendt til alle leietakere.

Oppvarming:

 • Nær og Fjernvarme fra egen energisentral og Hafslund.

Parkering:

 • Kontaktperson for leie: Lenn Solheim, tlf.: 90 82 06 18. E-post: lenn.solheim@aspelinramm.no
 • Parkeringshus med fire etasjer i Vulkan P-hus.
 • Ladestasjoner for el-biler.
 • Sykkelparkering.

Postkasser:

 • Hvordan bestille postkasse/nøkler/skilt: Utføres av Aspelin Ramm Drift. Kontakt Driftsleder.

Renhold:

 • Frekvens på renhold i fellesarealer: Syv dager per uke.
 • Leverandør: Garcia Renhold AS.
 • Utvendig vindusvask: Helt Rent.
 • Feiing av uteareal: Utføres daglig.

Skilting:

 • Kontakt Eiendomskoordinator for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

 • Kraft: Fjordkraft.
 • Nett: Hafslund Nett.
 • Fjernvarme: Hafslund Varme.

Sykkelparkering:

 • Det er sykkelparkering på eiendommen.
 • Servicestasjon for sykkel er plassert ved inngangen til P3 på Vulkan Depot.
 • Gratis.

Toaletter:

 • Felles toaletter i eiendommen: Kjeller og 2. etasje.
 • Renholdsfirma: Garcia Renhold AS.
 • Hva er renholds frekvensen: Alle dager.

Varelevering:

 • Døgnåpent varemottak.
 • Innkjøring til kl. 13.00 alle dager.

Ventilasjon:

 • Helautomatisk klimaanlegg, totalt fem anlegg.

Ta kontakt med Markedsansvarlig i forkant før:

 • Fest/arrangement.
 • Endring i leieobjektet.
 • Montering av objekter på fasade eller tak.
 • Fremleie.

Bellonahuset

 • Adresse: Vulkan 11
 • Postadresse: 0178 Oslo
 • Areal: 3.114 kvm
 • Antall etasjer: 6
 • Type areal: Kontor, restaurant og selskapslokaler
 • Energiklasse: A

Kontaktpersoner for eiendommen:

 • Vakttelefon Vulkan: tlf.: 93 41 70 00
 • Aspelin Ramm Drift, driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12. E-post: tron.nordhaug@aspelinramm.no
 • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
 • Drift: Driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12 og Driftstekniker Øystein Lien, tlf.: 40 08 80 28.
 • Eiendomskoordinator: Ingvild J. Roald, tlf.: 41 44 03 22. E-post: ir@aspelinramm.no

Adgangskort/nøkler

 • Bestilling av kort/nøkler gjøres hos leietakers leder.
 • Bestilling av kort/nøkler for felles lesere gjøres via Servicetorget.

Alarm:

 • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
 • Generell vaktrutine: Vekter er tilstede fra kl. 14.00 hver dag og frem til forskjellige tider avhengig av dag.
 • Døgnåpen vakttelefon.

Avfallshåndtering:

 • Kildesortering i Mathallens avfallsrom. Vi har totalt 14 fraksjoner som er merket.

Brann:

 • Samlingsplass er ved Nedre Foss Park ved broen.
 • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug.
 • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Garderober/dusjanlegg:

 • Kun i leietakers egne lokaler.

Innbrudd:

 • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med Driftsleder Tron Nordhaug.
 • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Leietaker melder innbrudd til Politiet og eget forsikringsselskap. Driftsleder varsles og informeres.

Nabolaget:

 • Nærmeste buss: Maridalsveien/Møllerveien.
 • Nærmeste T-bane: Jernbanetorget.
 • Nærmeste Tog: Oslo S.
 • Nærmeste trikk: Schous plass.

Ordensregler

 • Informasjonshefte sendt alle leietakere.

Oppvarming:

 • Nær og Fjernvarme fra egen energisentral og Hafslund.

Parkering:

 • Kontaktperson for leie: Lenn Solheim, tlf.: 90 82 06 18. E-post: lenn.solheim@aspelinramm.no
 • Parkeringshus med fire etasjer i Vulkan P-hus.
 • Ladestasjoner for el-biler.
 • Sykkelparkering.

Porttelefon:

 • Utenfor inngangsparti i 1. etasje.

Postkasser:

 • Felles postkasser i inngangspartiet.
 • Hvordan bestille postkasse/nøkler/skilt: Utføres av Aspelin Ramm Drift. Kontakt Driftsleder

Renhold:

 • Frekvens på renhold i fellesarealer: Vask av inngangsparti, trapper og heis tre ganger per uke.
 • Leverandør Renhold: Garcia Renhold AS.
 • Utvendig vindusvask: Helt Rent.
 • Feiing av uteareal: Utføres daglig.

Skilting:

 • Kontakt Markedsansvarlig for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

 • Kraft: Fjordkraft.
 • Nett: Hafslund Nett.
 • Fjernvarme: Hafslund Varme.

Sykkelparkering:

 • Det er sykkelparkering i eiendommen.
 • Servicestasjon for sykkel er plassert ved inngangen til P3 på Vulkan Depot.
 • Gratis.

Varelevering:

 • Varelevering må skje innen kl. 13.00 (alle dager).

Ventilasjon:

 • Helautomatisk klimaanlegg, totalt syv anlegg.
 • Et aggregat pr etasje med unntak av 1. etasje.

Ta kontakt med Markedsansvarlig i forkant før:

 • Fest/arrangement.
 • Endring i leieobjektet.
 • Montering av objekter på fasade eller tak.
 • Fremleie.

 

Dansens Hus

 • Adresse: Vulkan 1-3
 • Postadresse: 0182 Oslo
 • Areal: 3.161 kvm
 • Antall etasjer: 3
 • Type areal: Kontor, servering og konsertsaler
 • Energiklasse: E
 • Enbruker bygg for Dansens Hus

Kontaktpersoner for eiendommen:

   • Vakttelefon Vulkan: tlf.: 93 41 70 00
   • Aspelin Ramm Drift, driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12. E-post: tron.nordhaug@aspelinramm.no
   • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
   • Drift: Driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12 og Driftstekniker Naser Fetisi, tlf.: 41 03 84 11.
   • Eiendomskoordinator: Ingvild J. Roald, tlf.: 41 44 03 22. E-post: ir@aspelinramm.no

Adgangskort/nøkler:

   • Bestilling av kort/nøkler gjøres av leietaker selv.

Alarm:

   • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
   • Generell vaktrutine: Vekter er tilstede fra kl. 13.00 hver dag og frem til forskjellige tider avhengig av dag.
   • Døgnåpen vakttelefon.

Avfallshåndtering:

   • Kildesortering i Mathallens avfallsrom. Vi har totalt 14 fraksjoner som er merket.

Brann:

   • Samlingsplass er ved plassen foran PS:Hotell
   • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug.
   • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Garderober/dusjanlegg:

   • Leietaker har eget garderobe og dusjanlegg.

Innbrudd:

   • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med Driftsleder.
   • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Leietaker melder innbrudd til Politiet og eget forsikringsselskap. Driftsleder varsles og informeres.

Møteromssenter:

   • Leietakers egne møterom.

Nabolaget:

   • Nærmeste buss: Maridalsveien/Møllerveien
   • Nærmeste T-bane: Jernbanetorget.
   • Nærmeste Tog: Oslo S.
   • Nærmeste trikk: Schous plass.

Ordensregler

   • Enbruker bygg, leietaker har egne hus og ordensregler.

Oppvarming:

   • Fjernvarme fra Hafslund.

Parkering:

   • Kontaktperson for leie: Lenn Solheim, tlf.: 90 82 06 18. E-post: lenn.solheim@aspelinramm.no
   • Parkeringshus med fire etasjer i Vulkan P-hus.
   • Ladestasjoner for el-biler.

Porttelefon:

   • Utenfor inngangsparti i 1. etasje.

Postkasser:

   • Egne postkasser.

Renhold:

   • Frekvens på renhold i fellesarealer: Administreres av leietaker.
   • Leverandør Renhold: Administreres av leietaker.
   • Utvendig vindusvask: Administreres av leietaker.
   • Feiing av uteareal: Utføres daglig av Garcia Renhold.

Skilting:

   • Kontakt markedsansvarlig for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

   • Kraft: Fjordkraft.
   • Nett: Hafslund Nett.
   • Fjernvarme: Hafslund Varme.

Sykkelparkering:

   • Det er sykkelparkering på eiendommen.
   • Servicestasjon for sykler er plassert ved inngangen til P3 på Vulkan Depot.
   • Gratis.

Toaletter:

   • Egne toaletter

Varelevering:

   • Det kan gjøres alle dager.

Ventilasjon:

   • Helautomatisk klimaanlegg, totalt tre anlegg.

Ta kontakt med Markedsansvarlig i forkant før:

  • Endring i leieobjektet.
  • Montering av objekter på fasade eller tak.
  • Fremleie.

Søndre Næring

 • Adresse: Vulkan 12-20
 • Postadresse: 0178 Oslo
 • Areal: 4.254 kvm
 • Antall etasjer: 4
 • Type areal: Kontor, restaurant og salgslokaler
 • Energiklasse: A

Kontaktpersoner for eiendommen:

   • Vakttelefon Vulkan: tlf.: 93 41 70 00
   • Aspelin Ramm Drift, driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12. E-post: tron.nordhaug@aspelinramm.no
   • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
   • Drift: Driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12 og Driftstekniker Øystein Lien, tlf.: 40 08 80 28.
   • Eiendomskoordinator: Ingvild J. Roald, tlf.: 41 44 03 22. E-post: ir@aspelinramm.no

Adgangskort/nøkler

   • Bestilling av kort/nøkler gjøres hos leietakers leder.
   • Bestilling av kort/nøkler for felles lesere gjøres via Servicetorget.

Alarm:

   • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
   • Generell vaktrutine: Vekter er tilstede fra kl. 14.00 hver dag og frem til forskjellige tider avhengig av dag.
   • Døgnåpen vakttelefon.

Avfallshåndtering:

   • Kildesortering i Mathallens avfallsrom. Vi har totalt 14 fraksjoner som er merket.

Brann:

   • Samlingsplass er ved Nedre Foss Park ved broen.
   • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug.
   • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Garderober/dusjanlegg:

   • Garderobe og dusj kun i leietakernes egne lokaler.
   • Felles toaletter i kjeller og fellesområde 3. etasje.

Innbrudd:

   • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med Driftsleder.
   • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Leietaker melder innbrudd til Politiet og eget forsikringsselskap. Driftsleder varsles og informeres.

Møteromssenter:

   • Kun i leietakers egne lokaler.

Nabolaget:

   • Nærmeste buss: Maridalsveien/Møllerveien
   • Nærmeste T-bane: Jernbanetorget.
   • Nærmeste Tog: Oslo S.
   • Nærmeste trikk: Schous plass.

Ordensregler

   • Informasjonshefte sendt alle leietakere.

Oppvarming:

   • Nær og Fjernvarme fra Hafslund.

Parkering:

   • Kontaktperson for leie: Lenn Solheim, tlf.: 90 82 06 18. E-post: lenn.solheim@aspelinramm.no
   • Parkeringshus med fire etasjer i Vulkan P-hus.
   • Ladestasjoner for el-biler.

Porttelefon:

   • Utenfor inngangsparti i 1. etasje.

Postkasser:

   • Felles postkasser i inngangspartiet.
   • Hvordan bestille postkasse/nøkler/skilt: Utføres av Aspelin Ramm Drift. Kontakt Driftsleder.

Renhold:

   • Frekvens på renhold i fellesarealer: Vask av inngangsparti, trapper og heis tre ganger pr uke, og fellesarealer i kjeller og 3. etg. fem dager pr uke.
   • Leverandør Renhold: Garcia Renhold AS.
   • Utvendig vindusvask: Helt Rent AS.
   • Feiing av uteareal: Utføres daglig.

Skilting:

   • Kontakt Markedsansvarlig for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

   • Kraft: Fjordkraft.
   • Nett: Hafslund Nett.
   • Fjernvarme: Hafslund Varme.

Sykkelparkering:

   • Det er sykkelparkering på eiendommen.
   • Servicestasjon for sykler er plassert ved inngangen til P3 på Vulkan Depot.
   • Gratis.

Toaletter:

   • Felles toaletter i 3. etasje og i kjeller.
   • Renholdsfirma: Garcia Renhold AS.

Varelevering:

   • Døgnåpent varemottak.
   • Innkjøring til kl. 13.00 alle dager.

Ventilasjon:

   • Helautomatisk klimaanlegg, totalt fire anlegg.

Ta kontakt med Markedsansvarlig i forkant før:

  • Fest/arrangement.
  • Endring i leieobjektet.
  • Montering av objekter på fasade eller tak.
  • Fremleie.

Vulkan Arena

 • Adresse: Vulkan 26
 • Postadresse: 0178 Oslo
 • Areal: 1.485 kvm
 • Antall etasjer: 3
 • Type areal: Servering og konsertsal (forsamlingslokale)
 • Energiklasse: A

Kontaktpersoner for eiendommen:

   • Vakttelefon Vulkan: tlf.: 93 41 70 00
   • Aspelin Ramm Drift, driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12. E-post: tron.nordhaug@vulkanoslo.no
   • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
   • Drift: Driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12 og Driftstekniker Naser Fetisi, tlf.: 41 03 84 11.
   • Eiendomskoordinator: Ingvild J. Roald, tlf.: 41 44 03 22. E-post: ir@aspelinramm.no

Adgangskort/nøkler

   • Bestilling av kort/nøkler gjøres hos leietakers leder.
   • Bestilling av kort/nøkler for felles lesere gjøres via Servicetorget.

Alarm:

   • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
   • Generell vaktrutine: Vekter er tilstede fra kl. 14.00 hver dag og frem til forskjellige tider avhengig av dag.
   • Døgnåpen vakttelefon.

Avfallshåndtering:

   • Kildesortering i Mathallens avfallsrom. Vi har totalt 14 fraksjoner som alle er merket.

Brann:

   • Samlingsplass er ved Nedre Foss Park ved broen.
   • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug.
   • Brannansvarlig er Naser Fetisi.
   • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Innbrudd:

   • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med Driftsleder Tron Nordhaug.
   • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Leietaker melder innbrudd til Politiet og eget forsikringsselskap. Driftsleder varsles og informeres.

Nabolaget:

   • Nærmeste buss: Maridalsveien/Møllerveien
   • Nærmeste T-bane: Jernbanetorget.
   • Nærmeste Tog: Oslo S.
   • Nærmeste trikk: Schous plass.

Ordensregler

   • Informasjonshefte sendt leietaker.

Oppvarming:

   • Nær og Fjernvarme fra Hafslund.

Parkering:

   • Kontaktperson for leie: Lenn Solheim, tlf.: 90 82 06 18. E-post: lenn.solheim@aspelinramm.no
   • Parkeringshus med fire etasjer i Vulkan P-hus.
   • Ladestasjoner for el-biler.

Postkasser:

   • Postkasse plassert i inngangsparti Vulkan 11.
   • Hvordan bestille postkasse/nøkler/skilt: Utføres av Aspelin Ramm Drift. Kontakt Driftsleder.

Renhold:

   • Frekvens på renhold i fellesarealer: Administreres av leietaker.
   • Utvendig vindusvask: Helt Rent AS. Administreres av gårdeier.
   • Feiing av uteareal: Utføres daglig av Garcia Renhold.

Skilting:

   • Kontakt Markedsansvarlig for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

   • Kraft: Fjordkraft.
   • Nett: Hafslund Nett.
   • Fjernvarme: Hafslund Varme.

Sykkelparkering:

   • Det er sykkelparkering på eiendommen.
   • Servicestasjon for sykler er plassert ved inngangen til P3 på Vulkan Depot.
   • Gratis.

Varelevering:

   • Døgnåpent varemottak.
   • Innkjøring til kl. 13.00 alle dager.

Ventilasjon:

   • Eget helautomatisk klimaanlegg.

Ta kontakt med Markedsansvarlig i forkant før:

   • Endring i leieobjektet.
   • Montering av objekter på fasade eller tak.
   • Fremleie.

 

Vulkan Depot

 • Adresse: Maridalsveien 15/17/19/21 og Vulkan 28-42
 • Postadresse: 0178 Oslo
 • Areal: 29.384 kvm (11.262 kvm bolig, 5.501 kvm næring, 12.621 kvm parkeringshus)
 • Antall etasjer: 9
 • Type areal/virksomhet: Parkering, salgslokaler, boliger og parkering.
 • Energiklasse: B

Kontaktpersoner for eiendommen:

   • Vakttelefon Vulkan: tlf.: 93 41 70 00
   • Aspelin Ramm Drift, driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12. E-post: tron.nordhaug@aspelinramm.no
   • Markedsansvarlig (utleie, reforhandling): Anne-Cathrine de Lange, tlf.: 90 96 80 16. E-post: acdl@aspelinramm.no
   • Drift: Driftsleder Tron Nordhaug, tlf.: 90 17 14 12 og Driftstekniker Espen Nilsen, tlf.: 95 28 52 62.
   • Eiendomskoordinator: Ingvild J. Roald, tlf.: 41 44 03 22. E-post: ir@aspelinramm.no

Adgangskort/nøkler

   • Bestilling av kort/nøkler gjøres via Servicetorget.

Alarm:

   • Leietaker har selv ansvar for sikkerhet i egne lokaler.
   • Generell vaktrutine: Vekter er tilstede fra kl. 14.00 hver dag og frem til forskjellige tider avhengig av dag. Streifvakt i Parkeringshuset på nattetid.

Avfallshåndtering:

   • Kildesortering i Avfallsrom P2. Boligene har eget avfallsrom som ligger vegg i vegg i P2.
   • Varemottak er plassert ved Rema 1000 i N0 og er kun ment for mottak av varer samt komprimering av papp og plast.

Brann:

   • Samlingsplass ved Kuba-trappa ovenfor Westerdals.
   • Eiendommens brannvernleder: Tron Nordhaug
   • Brannansvarlig er Espen Nilsen
   • Lagring av brannfarlige væsker etc. er meldepliktig.

Garderober/dusjanlegg:

   • Garderobe og dusj i oppholdsrom i N2.

Innbrudd:

   • Rutiner for innbrudd i fellesareal: Ta kontakt med Driftsleder Tron Nordhaug 901 71 412.
   • Rutiner for innbrudd hos leietaker: Leietaker melder innbrudd til Politiet og eget forsikringsselskap. Driftsleder varsles og informeres.

Møteroms senter:

   • Kun inne hos leietakere.

Nabolaget:

   • Nærmeste buss: Maridalsveien
   • Nærmeste T-bane: Jernbanetorget
   • Nærmeste Tog: Oslo S

Ordensregler

   • Boligeiere- Se sameiets hjemmeside.
   • Hele eiendommen er fullsprinklet. Alle leiligheter er detektert og forriglet mot eiendommens brannvarslings anlegg.
   • Ved matlaging må kjøkkenavtrekk settes på maks slik at det ikke er fare for at anlegget utløses og unødvendige utrykninger iverksettes.
   • Ved utløst alarm vil faktura fra Oslo Brannvesen bli sendt rett til sameiet.

Oppvarming:

   • Nær og Fjernvarme fra Hafslund.

Parkering:

   • Kontaktperson for leie: Lenn Solheim, tlf.: 90 82 06 18. E-post: lenn.solheim@aspelinramm.no
   • Parkeringshus med fire etasjer i Vulkan P-hus.
   • Ladestasjoner for el-biler.

Porttelefon:

   • Alle bolig innganger har porttelefonanlegg.
   • Navn endring sendes til Servicetorget.

Postkasser:

   • Bolig: hver blokk har postkasser i sine respektive inngangspartier mot Vulkangata. Enkelte har også postkasser mot Maridalsveien.
   • Hvordan bestille postkasse/skilt: Boligeiere har selv ansvaret for både skilt og postkasse nøkler. Leietakere i næringsdelen bestiller dette gjennom Aspelin Ramm Drift på vanlig måte.

Renhold:

   • Næring. Daglig renhold i alle fellesarealer av Garcia Renhold.
   • Fellesarealer for bolig. Renhold utføres av Renek AS.
   • Utvendig vindusvask: Helt Rent AS. Administreres av gårdeier.
   • Feiing av uteareal: Utføres daglig av Garcia Renhold.

Skilting:

   • Kontakt Markedsansvarlig for informasjon.

Strømleverandør til eiendommen:

   • Kraft:  Fjordkraft
   • Nett: Hafslund Nett
   • Fjernvarme: Hafslund Varme

Sykkelparkering:

    • Det er sykkelparkering i P1 og P3. Egen sykkelbod for ansatte i P2. Boligsameiet har egen sykkelparkering i P0.
    • Det er også sykkelparkering over hele Vulkan-området
    • Servicestasjon for sykler er plassert ved inngangen til P3 på Vulkan Depot.
    • Gratis.

Toaletter:

   • Felles toaletter i N0 og N1.

Varelevering:

   • Det oppfordres til å gjøre dette før kl. 13.00 daglig. Dette skyldes at området er stengt for gjennomkjøring etter kl. 13.00

Ventilasjon:

   • Eget helautomatisk klimaanlegg. Bolig har totalt seks anlegg og næring har fire. I bolig blokk D har hver og en leilighet hvert sitt ventilasjonsanlegg.

Ta kontakt med Markedsansvarlig i forkant før:

  • Endring i leieobjektet
  • Montering av objekter på fasade eller tak
  • Fremleie