Vi søker nye, dyktige kolleger

Aspelin Ramm har mange spennende prosjekter på gang, og vi er på jakt etter flere gode hoder som skal hjelpe oss på veien. Vi har opprettet tre nye stillinger, les mer om dem her:

Eiendomsdirektør
Den nye eiendomsdirektøren i Aspelin Ramm vil få totalansvaret for en betydelig del av eiendomsporteføljen vår. God kontakt med kundene er viktig – som er fra næringslivet, organisasjonslivet og offentlige virksomheter, og den vi ansetter er markedsorientert og har gode leder- og samarbeidsegenskaper. Eiendomsdirektøren vil være del av ledergruppen i Aspelin Ramm. Les mer om stillingen her.

Prosjektleder
Her søker vi etter en ingeniør med noen års erfaring fra entreprenørsiden, eventuelt fra en byggherreorganisasjon. Vedkommende er allsidig, har et godt overblikk over helheten i prosjektene, og vil få ansvar for den operative ledelsen av egne prosjekter. Les mer om stillingen her.

Prosjektmedarbeider steds- og byutvikling
I prosjektene våre ser vi hvordan «alt henger sammen med alt». Vi trenger derfor flere som er genuint opptatt av å jobbe med steds- og byutvikling. Som har ambisjoner om å spesialisere seg på programmering og innholdsutvikling og/eller regulering. Vi har mange av de mest spennende oppgavene, og vi har litt erfaring og store visjoner. Derfor vil dette være et spennende sted å være for en som har utdanningen og kanskje litt mindre erfaring.