Vollebekk : invitasjon til idèmyldring 14. februar

Hvilke tilbud ønsker du på fremtidige Vollebekk?

Vollebekk ligger mellom Risløkka og Lunden hageby i bydel Bjerke. Store deler av området skal transformeres gjennom et samarbeid mellom Aspelin Ramm og OBOS. Vollebekk vil få nye tilbud og ca. 800 nye boliger. Vi ønsker innspill til hvilke type handel- og servicetilbud området bør ha for å skape et sted man ønsker å bo og ferdes i.

Det blir servert lett mat og drikke.

Påmelding sendes til vollebekk@aspelinramm.no

Illustrasjoner: A-lab.

INVITASJON TIL IDEMYLDRING 1