Utvikling

Gunnar Oveland

Gunnar Oveland
Direktør Forretningsutvikling Telefon 93 46 68 20
gunnar.oveland@aspelinramm.no

Anders Ombudstvedt

Anders Ombudstvedt
Prosjektsjef kommersiell utvikling, VIA/ Ruseløkkveien 26 Telefon 95 90 45 48
anders@aspelinramm.no

Ingvild Roald

Ingvild Roald
Prosjekt-/lederassistent Telefon 41 44 03 22
ir@aspelinramm.no

Vanessa Vindvik

Vanessa Vindvik
Prosjekt-/lederassistent Telefon 92 29 95 75
vv@aspelinramm.no