Karriere

Vi vokser! Etter sommerferien begynner vi søk etter flere dyktige kollegaer innenfor byutvikling, eiendomsutvikling og driftsledelse.

Er du klar for nye utfordringer?

Følg med på denne siden!

Vil du bli med på å forme fremtidens byer og samfunn? Søk på sommerjobb hos oss eller bli med i kampen om Aspelin Ramm-prisen for beste masteroppgave!

Sommerjobb
Sammen med Sweco tilbyr vi egne prosjekter for sommerstudenter, hvor vi skreddersyr et tverrfaglig utviklingsprosjekt tilpasset mastergradsstudenter. Utlysning for sommerstudenter kommer i løpet av høsten. Følg med på våre og Swecos nettsider.

Tidligere sommerstudent-prosjekter:

  • Sommeren 2019 vil seks mastergradsstudenter med bakgrunn fra trafikk, mobilitet, logistikk, plan og landskapsarkitektur kartlegge om produksjon og logistikk bør flyttes ut av byen, eller om det er mulig å integrere dette i bymiljøet på en god måte. Les mer om prosjektet på produksjonsbyen.no
  • Sommeren 2018 kom åtte mastergradsstudenter med bakgrunn fra by- og planleggingsfag med forslag til gode løsninger for fremtidens Rosenholm. Les mer om prosjektet på fremtidensrosenholm.no
  • Sommeren 2017 gjorde tolv mastergradsstudenter en mulighetsstudie av gamle Kjeller flyplass. Les mer om prosjektet på kjeller2023.no

Aspelin Ramm-prisen
Er du masterstudent i areal- og byplanfag? Da er du velkomment til å søke Aspelin Ramm-prisen! Prisen deles ut på byutviklingskonferansen, Oslo Urban Arena, hver høst.

Les mer om Aspelin Ramm-prisen.