Karriere

Vi vokser, og søker flere dyktige kollegaer! Er du klar for nye utfordringer?
Sommerstudenter Aspelin Ramm Sweco Produksjonsbyen
Sammen med Sweco tilbyr vi sommerjobb til mastergradsstudenter. Disse studentene jobbet med å kartlegge om produksjon og logistikk bør flyttes ut av byen, eller om det er mulig å integrere dette i bymiljøet på en god måte.