Vi er opptatt av å bidra positivt til byutviklingen, gjennom aktive bygulv, helhetlig tankegang, god arkitektur, varige materialer og med respekt for omgivelsene. Utformingen av Vulkan, Tjuvholmen og Union Brygge i Drammen, er alle komplekse og flerfunksjonelle prosjekter som har vært viktige for bymiljøet, men også prosjekter i mindre skala hvorav de sist ferdigstilte teller boligprosjektet i Pilestredet og Infill-prosjektet i Nordre gate.