Parkveien 5 b/c

Prisbelønnet boligbygg med det som trolig er Norges minste galleri på gateplan.

Parkveien 5 b/c ligger i en trang spalte mellom klassisk murbebyggelse fra forrige århundreskiftet. Tomten er 7,2 meter bred og 28 meter dyp. Kontrasten er stor mellom forsiden av tomten, som ligger ut mot Parkveien i en urban og relativt trafikkert situasjon, og baksiden, som ligger som en grønn oase mot Oda Kroghs barndomshjem på kollen i Grønnegata.

Ut mot Parkveien er Galleri Infill (Norges minste) etablert som et positivt tilskudd til gatemiljøet. På takplanet er det etablert uteoppholdsareal hvor det er gode solforhold og et flott utsyn over byens tak. Intensjonen har vært å skape en frodig takhage med varierte uterom, slik at arealene kan benyttes komfortabelt av flere beboere samtidig.

Prosjektet ble tildelt Sundts Premie og Oslo bys arkitekturpris i 2012.

Kontaktpersoner

Kenneth Harstad
Kenneth Harstad
Prosjektleder
41 61 87 53
kenneth.harstad@aspelinramm.no

Parkveien 5 b/c

Parkveien 5 b/c Infill Bolig Aspelin Ramm Byutvikling KIMA arkitektur
Parkveien 5 b/c Infill Bolig Trapp KIMA arkitektur Aspelin Ramm