Pilestredet 77-79

Pilestredet 77-79 vil bestå av 59 leiligheter, fordelt på tre frittstående bygg. Høy arkitektonisk verdi og god strøkstilpasning.

Aspelin Ramm kjøpte Pilestredet 77-79 sommeren 2015. Nå utvikler vi eiendommen med nybygg i høy kvalitet og gode boliger. Etter gjennomført arkitektkonkurranse ble Reiulf Ramstad Arkitekter valgt til å tegne nybyggene på eiendommen. Eksisterende bebyggelse i Pilestredet 77-79, som i mange år har vært helsebygg, er revet.

Det å drive med byutvikling er en spennende disiplin: Vår oppgave er å transformere en liten del av et større område med ulike kjennetegn og et vell av historier. Nabolaget på Fagerborg er et slikt historisk område, og utviklingsoppgaven krever erfaring med og ydmykhet for sammenhengene mellom byens fortid og fremtid.

Pilestredet 77-79 vil bestå av 59 leiligheter, fordelt på tre frittstående bygg. Byggene blir 4-5 etasjer høye, og føyer seg godt inn sammen med den eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Prosjektet er forventet ferdigstilt våren 2020.

Kontaktpersoner

Ingunn Iselin Husebø
Ingunn Iselin Husebø
Boligsjef
92 80 62 32
ih@aspelinramm.no
Trond Erik Sveen
Trond Erik Sveen
Direktør Prosjekt og utbygging
97 19 51 77
Trond.erik.sveen@aspelinramm.no

Pilestredet 77-79