Pilestredet 77–79

Med øye for både fortid og fremtid har nabolaget på Fagerborg fått et nytt løft.

Pilestredet 77–79 består av 59 leiligheter fordelt på tre frittstående bygg. I tillegg er det et næringslokale på bakkeplan i nummer 77 med en nabolagskafe. Prosjektet svarer på oppgaven om å transformere en liten del av et større område med respekt for stedets historie. Resultatet er av høy arkitektonisk verdi med god strøkstilpasning.

Pilestredet 77–79 mottok Murverksprisen i 2020.

Kontaktpersoner

Trond Erik Sveen
Trond Erik Sveen
Direktør prosjekt og miljø
97 19 51 77
Trond.erik.sveen@aspelinramm.no

Pilestredet 77–79