Aspelin Ramm Eiendom AS

Besøksadresse
Vulkan 16, 0178 Oslo
Postadresse
Postboks 389 Sentrum, 0102 Oslo
Telefon 22 40 40 00
Epost post@aspelinramm.no

Ledergruppe

Gunnar Bøyum

Gunnar Bøyum
Adm. direktør Telefon 93 25 25 00
gb@aspelinramm.no

Christopher Utne

Christopher Utne
Finansdirektør Telefon 40 02 05 50
chu@aspelinramm.no

Mona Aarebrot

Mona Aarebrot
Direktør Marked og Drift Telefon 97 68 92 25
maa@aspelinramm.no

Trond Erik Sveen

Trond Erik Sveen
Direktør Prosjekt og utbygging Telefon 97 19 51 77
Trond.erik.sveen@aspelinramm.no

Maren Bjerkeng

Maren Bjerkeng
Direktør Utvikling Telefon 98 47 64 19
maren@aspelinramm.no

Kjersti Folvik

Kjersti Folvik
Direktør Miljø og Innovasjon Telefon 99 60 43 30 
kf@aspelinramm.no

Jennie Almén

Jennie Almén
HR- og Organisasjonsutviklingssjef Konsern Telefon 92 27 21 71
ja@aspelinramm.no

Marked og Drift

Mona Aarebrot

Mona Aarebrot
Direktør Marked og Drift Telefon 97 68 92 25
maa@aspelinramm.no

Silje Kristiansen

Silje Kristiansen
Marked- og kommunikasjonsrådgiver Telefon 91 35 95 25
silje.kristiansen@aspelinramm.no

Frode Rønne Malmo

Frode Rønne Malmo
Konseptsjef Bygulv Telefon 91 16 66 86
frode.ronne.malmo@aspelinramm.no

Halvor Løvlien Lutnæs

Halvor Løvlien Lutnæs
Markedssjef Telefon 45 83 59 41
hll@aspelinramm.no

Nina Westby Ranum

Nina Westby Ranum
Eiendomssjef Telefon 92 25 16 04
nina.westby.ranum@aspelinramm.no

Anne-Cathrine de Lange

Anne-Cathrine de Lange
Eiendomssjef Vulkan Telefon 90 96 80 16
acdl@aspelinramm.no

Mette Schi Saastad

Mette Schi Saastad
Eiendomsforvalter Rosenholm Campus Telefon 90 50 21 72
mette.saastad@aspelinramm.no

Kristin Støfringsdal

Kristin Støfringsdal
Eiendomsforvalter Vulkan Telefon 48 03 80 31
kristin@vulkanoslo.no

Lenn Solheim

Lenn Solheim
Controller Vulkan Telefon 90 82 06 18
lenn.solheim@aspelinramm.no

Jonas Ramm

Jonas Ramm
Spesialprosjekter Utland Telefon 90 14 12 14
jonas.ramm@aspelinramm.no

Oddbjørn Berget

Oddbjørn Berget
Driftssjef Telefon 97 01 40 41
oddbjorn.berget@aspelinramm.no

Lisbeth Sørlie

Lisbeth Sørlie
Driftskoordinator Telefon 40 24 40 63
lisbeth.sorlie@aspelinramm.no

Fred Ivar Bergsbakk

Fred Ivar Bergsbakk
Byggeleder Telefon 90 03 62 00
fred.ivar.bergsbakk@aspelinramm.no

Tore Lingjærde

Tore Lingjærde
Driftsleder Team Oslo Nord Telefon 90 87 51 42
tl@aspelinramm.no

Jens Andersen

Jens Andersen
Driftstekniker Telefon 90 82 82 61
jens.andersen@aspelinramm.no

Jan Sunde

Jan Sunde
Driftstekniker Alf Bjerckes vei 22-26 Telefon 91 74 79 44
js@aspelinramm.no

Marius Berntsen

Marius Berntsen
Driftstekniker Rosenholm Campus Telefon 46 54 45 95
marius.berntsen@rosenholmcampus.no

Tron Nordhaug

Tron Nordhaug
Driftsleder Team Vulkan Telefon 90 17 14 12
tron.nordhaug@aspelinramm.no

Espen Nilsen

Espen Nilsen
Driftstekniker Team Vulkan Telefon 95 28 52 62
Espen.nilsen@aspelinramm.no

Øystein Lien

Øystein Lien
Driftstekniker Team Vulkan Telefon 40 08 80 28
Oystein.Lien@aspelinramm.no

Naser Fetisi

Naser Fetisi
Driftstekniker Team Vulkan Telefon 41 03 84 11
fetisi@vulkanoslo.no

Ken Randem

Ken Randem
Driftstekniker Team Vulkan Telefon 92 67 69 22
ken.randem@aspelinramm.no

Jan Andreas Olofsson

Jan Andreas Olofsson
Vaktmesterassistent Team Vulkan Telefon 90 10 12 47
jan_andreas@live.no

Thomas Bringsverd

Thomas Bringsverd
Driftsleder Telefon 48 01 28 66
tb@aspelinramm.no

Prosjekt og utbygging

Trond Erik Sveen

Trond Erik Sveen
Direktør Prosjekt og utbygging Telefon 97 19 51 77
Trond.erik.sveen@aspelinramm.no

Rolf Hammerseth

Rolf Hammerseth
Prosjektsjef Telefon 90 08 61 20
rolf.hammerseth@aspelinramm.no

Arnulv Eskeland

Arnulv Eskeland
Prosjektsjef Telefon 40 63 75 43
ae@aspelinramm.no

Kenneth Harstad

Kenneth Harstad
Prosjektleder Telefon 41 61 87 53
kenneth.harstad@aspelinramm.no

Christian Gjerulff

Christian Gjerulff
Prosjektleder Telefon 90 58 53 94
cg@aspelinramm.no

Jostein Swensen

Jostein Swensen
Prosjektleder Telefon 99 45 88 10
jsw@aspelinramm.no

Utvikling

Maren Bjerkeng

Maren Bjerkeng
Direktør Utvikling Telefon 98 47 64 19
maren@aspelinramm.no

Ingvild J. Roald

Ingvild J. Roald
Prosjektleder Utvikling Telefon 41 44 03 22
ir@aspelinramm.no

Vanessa Vindvik

Vanessa Vindvik
Prosjektleder Utvikling Telefon 92 29 95 75
vv@aspelinramm.no

Økonomi

Christopher Utne

Christopher Utne
Finansdirektør Telefon 40 02 05 50
chu@aspelinramm.no

Magnus Brænden

Magnus Brænden
Konserncontroller Telefon 95 16 83 29
mb@aspelinramm.no

Knut Halvor Stensrud

Knut Halvor Stensrud
Konsernregnskapssjef Telefon 95 23 33 78
khs@aspelinramm.no

Bjørg Hopstad

Bjørg Hopstad
Økonomisjef Telefon 97 74 50 58
bjorg.hopstad@aspelinramm.no

Ellen Skammelsrud

Ellen Skammelsrud
Regnskapssjef Telefon 90 85 17 92
ellen@aspelinramm.no

Heming Rydland

Heming Rydland
Regnskapssjef Telefon 97 79 50 03
hr@aspelinramm.no

Ninette Jurs

Ninette Jurs
Administrasjonskonsulent Telefon 92 83 54 10
ninette.jurs@aspelinramm.no

Mona Hansegård

Mona Hansegård
Økonomimedarbeider Telefon 40 24 17 21
mona.hansegaard@aspelinramm.no

Jeanie Waage

Jeanie Waage
Resepsjonist/sekretær Telefon 95 24 02 82
jw@aspelinramm.no

Per Gjesbach

Per Gjesbach
Økonomi- og regnskapsrådgiver Telefon 91 19 98 46
per.gjesbach@aspelinramm.no

VIA/Ruseløkkveien 26 (Joint venture med Storebrand)

Dagfinn Godell

Dagfinn Godell
Daglig leder VIA/ Ruseløkkveien 26 Telefon 90 91 22 24
dagfinn.godell@aspelinramm.no

Anders Ombudstvedt

Anders Ombudstvedt
Prosjektsjef kommersiell utvikling VIA/ Ruseløkkveien 26 Telefon 95 90 45 48
anders@aspelinramm.no

Ulrik Aakervik Andersen

Ulrik Aakervik Andersen
Prosjektleder VIA/ Ruseløkkveien 26 Telefon 93 86 14 54
ua@aspelinramm.no