Gardermoen Campus

Gardermoen Campus er en helseklynge med store ambisjoner.

Gardermoen Campus preges av innovative virksomheter innenfor helsesektoren. Her ligger LHL-sykehuset Gardermoen samt et felles helsehus for fire kommuner i Øvre Romerike – Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum. PTØ Norge og Vitusapotek er også leietakere på Helsehuset.

Prosjektet er av høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, med stor omtanke for utformingen av rommet mellom byggene.

Aspelin Ramm solgte sin andel av LHL-sykehuset Gardermoen og Helsehuset til Hemfosa ved ferdigstillelse i 2018, og skal sammen med Hemfosa utvikle resten av tomten.

 

Kontaktpersoner

Morten Doresius
Morten Doresius
Eiendomssjef
92 85 99 14
md@aspelinramm.no
Trond Erik Sveen
Trond Erik Sveen
Direktør Prosjekt og utbygging
97 19 51 77
Trond.erik.sveen@aspelinramm.no

Gardermoen Campus