Gardermoen Campus

Gardermoen Campus er en «helseklynge» med store ambisjoner.

De første byggetrinn ble ferdigstilt ved årsskifte 2017-18. Her ligger landets største sykehus som ikke er reist i regi av det offentlige; LHL-sykehuset Gardermoen (LHL er en pasientorganisasjon). Her ligger også et felles helsehus for fire kommuner på Øvre Romerike; Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum. De er i godt selskap med LHL, PTØ Norge og Vitusapotek som også er leietakere på Helsehuset.

Gardermoen Campus preges av innovative virksomheter innenfor helsesektoren, som er åpne for utvikling av fremtidsrettede helsetilbud og nye løsninger. I et bygningsmiljø med høy kvalitet arkitektonisk og miljømessig er det også lagt ned omtanke og store ressurser i utformingen av rommet mellom byggene. Det er potensial for ytterligere utbygging på området som er om lag 125 dekar.

Aspelin Ramm solgte sin andel av LHL-sykehuset Gardermoen og Helsehuset til Hemfosa ved ferdigstillelse i 2018, og skal sammen med Hemfosa utvikle resten av tomten.

 

Kontaktpersoner

Morten Doresius
Morten Doresius
Eiendomssjef Oslo Nord
92 85 99 14
md@aspelinramm.no
Tore Lingjærde
Tore Lingjærde
Driftssjef Oslo Nord
90 87 51 42
tl@aspelinramm.no

Gardermoen Campus