Union Brygge

Union Brygge er Drammens møteplass for kultur, konserter, servering, opplevelser, handel og utdanning.

Området markerer en av landets mest omfattende snuoperasjoner for en by, og Union Brygge har blitt et referanseprosjekt for god byutvikling. Prosjektet er bygget rundt en kjerne av kulturliv på Union Scene, med et stort mangfold av næringer, studenter, kultur og et betydelig antall boliger.

Union Brygge mottok Cityprisen i 2017.

Kontaktpersoner

Mona Aarebrot
Mona Aarebrot
Direktør eiendom og marked
97 68 92 25
maa@aspelinramm.no

Union Brygge

Union Brygge Drammen Aspelin Ramm Selvaag
Union Brygge Byutvikling Drammen Aspelin Ramm Selvaag