I Union med Drammen

Drammen hadde ingen høy stjerne. Ikke bare var det en delt by, som man gjerne kjørte forbi, men den hadde dessuten forhindret innbyggernes tilgang til elven. Det såkalte ‘Mirakelet i Drammen’ skyldes et sammenfall av flere hendelser, og byutviklingen rundt de gamle papirfabrikkene på Grønland var en av de sentrale. Plutselig var også byen knyttet sammen på en helt annen måte, med Ypsilon-broen.

Området på Strømsøsiden er blitt et referanseprosjekt for god byutvikling og byens hotteste bydel, bygget rundt en kjerne av kulturliv på Union Scene. Her vil alle bo, studere, jobbe og være sosiale. Et stort mangfold av næring, studenter, kultur og et betydelig antall boliger har gitt en vellykket utbygging. Det er utrolig hva man kan få gjort på 10-15 år.

Aspelin Ramm har i samarbeid med Selvaag og Vedal stått for viktige bidrag til kanskje landets mest omfattende snuoperasjon for en by. Det hele ble på en måte kronet da Union brygge fikk Cityprisen i 2017. Men det stopper ikke her. Fremtiden i Drammen ligger foran oss, og så snart Union brygge er fullført står det flere prosjekter i kø og venter på byforvandling.

Kontaktpersoner

Mona Aarebrot
Mona Aarebrot
Direktør Marked og Drift
97 68 92 25
maa@aspelinramm.no

I Union med Drammen

Union Brygge Drammen Aspelin Ramm Selvaag
Union Brygge Byutvikling Drammen Aspelin Ramm Selvaag