Alt klart for byggestart for LHL-klinikkene Gardermoen

Til høsten begynner byggingen av LHLs nye sykehus på Gardermoen. LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. I tillegg skal det etableres nye tilbud for at flere skal få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg.

Siden LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ble stiftet som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon i 1943, har LHL som en ideell aktør arbeidet med å videreutvikle sine tilbud for pasientgrupper som har hatt behov for det. LHL har drevet Feiringklinikken i 26 år og Glittreklinikken i 24 år. Pasientene har kåret begge klinikkene til å være av de beste i landet. LHLs ambisjon for det nye sykehuset på Gardermoen er at det skal preges av god behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser, og sykehuset skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima.

– LHL-klinikkene Gardermoen er en viktig milepæl for LHL. Vi får et sykehus for fremtiden som blir tilgjengelig for pasienter fra hele landet. Ved å samle noe av landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiring og Glittre, kan vi gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud. Gjennom økt kapasitet legges det opp til at LHL-klinikkene kan ta imot nye pasientgrupper, sier generalsekretær Frode Jahren.

Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter står bak Gardermoen Campus Utvikling (GCU), som har inngått en leiekontrakt med LHL-klinikkene for 25 år. Området ligger mellom Jessheim og Gardermoen, som gir lett tilgang til arbeidskraft og kompetanse, samt tilgjengelighet for pasienter fra andre området av landet i tillegg til pasienter fra det sentrale Østlandet. GCU har også levert anbud for bygging av det nye interkommunale helsehuset for Øvre Romerike. Området skal utvikles til en viktig kompetansepark innenfor helse og omsorg. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er bl.a. Nordic Office of Architecture og HENT AS (entreprenør), som begge har lang erfaring fra sykehusprosjekter.

– Investeringen i sykehusprosjektet ved Gardermoen innebærer en unik mulighet for å etablere Hemfosa som en kraftfull aktør innenfor samfunnseiendom på det norske markedet. Vi er også glade for å kunne gjøre denne satsningen sammen med en så velrenommert og erfaren eiendomsutvikler  som Aspelin Ramm og at vi fra starten har en 25-årig leiesavtale på plass. Projektet innebærer i tillegg ekspansjonsvirksomheter innenfor Hemfosas satsingsområde, kommenterer Jens Engwall, CEO for Hemfosa Fastigheter AB.

Administrerende direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm tilføyer: – Det er spennende å være med å utvikle et nytt helsetilbud i samarbeid med interesseorganisasjonen LHL. Vi kommer tett på brukernes behov, og får god nytte av våre erfaringer fra utvikling av hoteller.

De samlede investeringene i LHL-sykehuset utgjør NOK 1,4 mrd. I dette inngår tomte- og infrastrukturkostnader, samt ikke minst merverdiavgift. Bygningsmassen vil utgjøre 28.500 kvm. Byggestart er planlagt til september 2015 med beregnet overlevering i januar 2018.

Hemfosa er et av Sveriges større eiendomsselskaper, og har spesialisert seg på såkalte samfunnseiendommer; som sykehus er ett eksempel på. Hemfosa eier 65 % av aksjene i GCU, og Aspelin Ramm resten. Aspelin Ramm har lang erfaring fra utvikling av ulike former for næringsbygg og såvel næringsområder som byområder, og ser frem til å gå løs på oppgaven. Dermed vil sykehusprosjektet nyte godt av Aspelin Ramms lange erfaring med å utvikle bygninger som er areal- og energieffektive, samtidig som arkitektur, materialbruk og stedstilpasning gir god opplevd kvalitet.

Om LHL
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. LHL har ca. 47 000 medlemmer fordelt på rundt 260 lokallag.  LHLs visjon er Et bedre liv. LHL driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring, og har eget pasientombud.

LHL eier LHL-klinikkene AS, som tilbyr spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet. LHL-klinikkene har i dag virksomheter på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim, og åpner altså nytt sykehus på Gardermoen i 2018. LHL-klinikkene driver også Kolslinjen. lhl.no

Om Aspelin Ramm
Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig by- og eiendomsutvikler. Virksomheten er i hovedsak knyttet til eiendommer i Oslo og Østlandsregionen samt i Gøteborg og Stockholm. Selskapet eier ca. 550.000 kvm bygg. Selskapet har deltatt i utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen. En del av våre større utviklingsprosjekter gjennomføres i samarbeid med andre utviklere, som Selvaag, OBOS, ROM Eiendom og Eiendomsspar. Konsernets handelsvirksomhet drives i dag av Motek AS, som er blant Norges ledende leverandører av verktøymateriell til bygge- og anleggsbransjen. Aspelin Ramm-konsernet har om lag 400 ansatte, hvorav 52 innenfor eiendomsvirksomheten i Norge. Selskapet omsatte i 2014 for ca. NOK 1.4 mrd. hvorav konsernets leieinntekter fra fast eiendom utgjorde ca. MNOK 460. www.aspelinramm.no

Om Hemfosa
Hemfosa er et svensk eiendomsselskap med en høy andel samfunnseiendommer med statlige og kommunale leietakere. Pr. 31. mars 2015 eide Hemfosa eiendommer med total verdi på omlag SEK 30 mrd, inklusive selskapets andel av eiendomsverdiene i samarbeidsselskaper. Selskapets aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.hemfosa.se.

Kontaktinformasjon:

LHL
Georg Andreas Huus
Markeds- og kommunikasjonssjef
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Direkte: 907 87 689 | Sentralbord: 22 79 90 00
georg.andreas.huus@lhl.no | lhl.no

Gardermoen Campus Utvikling AS:
Gunnar Oveland
Daglig leder
Gardermoen Campus Utvikling AS
Direkte: 93466820
gunnar.oveland@aspelinramm.no | lhl.no

Gunnar Bøyum
Konsernsjef
Aspelin Ramm-konsernet
Mobil: 93252500
gb@aspelinramm.no | aspelinramm.no

Jens Engwall
VD
Hemfosa Fastigheter
Mobil: +46 70 690 6550
jens.engwall@hemfosa.se  | hemfosa.se

 

Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture