Årets feteste sommerjobb?

Tenk deg å bruke sommeren på å utvikle en helt ny bydel. Det får en håndfull masterstudenter muligheten til i år.

Hele 92 mål på Kjeller i Skedsmo kommune skal utvikles fra flystasjon og -anlegg for Forsvaret til et sted der folk kan bo og trives. Hvordan den transformasjonen kan gjøres, skal 8-10 masterstudenter gi noen svar på i løpet av sommeren.

Gjennom et unikt samarbeidsprosjekt mellom rådgivningsselskapet Sweco og eiendomsutvikler og tomteeier Aspelin Ramm, skal studenter fra blant annet NTNU, NMBU og Cornell gjennomføre en konseptstudie for Kjeller. De skal jobbe tverrfaglig, og de skal vurdere alt fra miljø- og vernestatus til demografi og mobilitet. Studentene må se på overordnede regionale planer, og de skal vurdere andre store utviklingsprosjekter i regionen for perioden fram til 2030. Sommerinnsatsen skal munne ut i en rapport, en visualisering og en presentasjon av prosjektet for ledergruppene i Sweco og Aspelin Ramm.

– Det er et reelt byutviklingsprosjekt studentene får jobbe med, med virkelige utfordringer. Det er spennende også for oss, for vi har ikke greid å etablere et slikt sommerprogram for studenter før – vi er ikke store nok til det. Men sammen med Sweco har vi nå fått til et opplegg for flere studenter samlet, og vi gleder oss til å se hva de kommer til å presentere for oss etter hvert, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Han er opptatt av at bygg- og anleggsbransjen må tiltrekke seg de unge talentene: – Det handler om å få de beste hodene til å bygge byene våre, sier Bøyum.

Studentene som skal jobbe med Kjeller i sommer, er allerede plukket ut og ansatt. Sweco vil ha arbeidsgiver- og det praktiske ansvaret for dem, mens Aspelin Ramm er prosjekteier. Følg prosjektet gjennom sommeren på våre nettsider.