VVS Pris
Her blir Isak Oksvold i Aspelin Ramm gratulert av fagsjef Knut Olav Knudsen. I midten står Hanne Ninnia T Gjerde, direktør for VVS-dagene. Bak henne står Thor-Jostein Egeland, daglig leder i VVS-foreningen. Foto: Bjørn Grønlien