Zero Og Aspelin Ramm 2
På bildet fra venstre: Marius Holm, daglig leder i ZERO, Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver i ZERO og Isak Oksvold, miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom.