Aspelin Ramm selger ALNA Senter i Oslo

Pressemelding 15. juni 2018

Aspelin Ramm har solgt et av Nordens mest attraktive handelssentre, Alna Senter, etter  40 år som eier. Senteret har fem millioner besøkende i året og en årlig omsetning på to milliarder kroner. Kjøperen er Joh Johannson Eiendom AS.

Siden eiendomsutvikleren Aspelin Ramm tok over logistikkanlegget på Alna i 1978, har de utviklet Alna fra 1995 til å bli Oslos tredje største kjøpesenter og en populær handelsplass med svært lojale kunder. Senteret har konsentrert seg om varer innen byggevare, møbler, hjem og interiør, sport og elektronikk og har årlige leieinntekter på 94 millioner.

– Vi har i flere år hatt stor pågang fra investorer, både norske og internasjonale, som vil kjøpe Alna Senter, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Bøyum forteller at noe av bakgrunnen for salget er at Aspelin Ramm først og fremst fokuserer på by- og eiendomsutvikling og har ingen industriell posisjon eller organisasjon innen drift og forvaltning av handelssentra.

– Salget er en del av normal porteføljejustering av ferdigutviklet eiendom og frigjør betydelig kapital til nye prosjekter. Vi er veldig stolte av hva vi har fått til med Alna Senter. Prisforventningen var høy, sier Bøyum, som legger til at det har vært en god og rask salgsprosess.

– Vår rådgiver, Pangea, gikk ut i markedet med senteret i mars, fikk signert eksklusivitet med kjøper i mai og en endelig signering er på plass nå i juni, sier han.

Bøyum er svært fornøyd med at senteret får en ny langsiktig og profesjonell eier som er spesialist innen handel og som kan drive og utvikle det godt videre.

Stor tro på videre vekst
Den nye eieren ser stort potensial i eiendommen fremover.

– Fra Alna Senter når du 800 000 mennesker i 15 minutters radius med bil, og senteret ligger veldig nær godsterminalene på Alnabru og Alfaset, noe som blir mer og mer interessant med tanke på nye handelstrender med netthandel og pick-up-punkter. I tillegg står området overfor en enorm utvikling med blant annet 30-40 000 planlagte nye boliger i fem minutters kjøreavstand fra senteret. Dette er fremtidige kunder som vil underbygge videre vekst, uttaler den nye eieren av Alna Senter.

Den nye eieren har engasjert LL Holding AS v/Lars Løseth, gründer og tidligere medeier av AMFI-kjeden, til å forvalte senteret fremover. Løseth har også stor tro på senterets fortsatte utvikling og vekst.

– Alna Senter har en sjeldent sterk posisjon med en attraktiv beliggenhet, sterke leietakere og solid omsetning. Med cirka 1 100 parkeringsplasser rett utenfor Ring 3 og med senterets blanding av faghandel, big box og kjøpesenter er det spesielt godt egnet for varegrupper som krever stor plass både til håndtering og utstilling også i fremtiden, sier Løseth.

Pangea Property Partners har vært salgsrådgiver for Aspelin Ramm i transaksjonen, mens BAHR har vært juridisk rådgiver. Tilrettelegger av transaksjonen fra kjøpersiden har vært Pareto Securities AS, og juridisk rådgiver for kjøper har vært Advokatfirmaet Wiersholm.

Fakta om Alna senter:

  • Et av Norges største handelssentre, 3. størst i Oslo og 10. største i Norge.
  • Ligger på Alnabru, rett utenfor Ring 3 i Oslo
  • Nær 5 millioner besøkende årlig
  • 70 000 kvm., inkl. 1 100 p-plasser
  • Mange store, solide leietakere med lange leiekontrakter som Elkjøp, Skeidar, XXL, Biltema, Maxbo og Meny

For mer informasjon, kontakt:

Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm + 47 932 52 500, gb@aspelinramm.no

Bård Bjølgerud, CEO og partner i Pangea Property Partners +47 484 08 080, bb@pangeapartners.no