By- og stedsutvikling

Hver for seg er bygg bare bygg, og de kunne ha stått hvor som helst. Det er først når samspillet mellom dem virker at vi kaller det et sted. Det er denne veven av hendelser vi kaller byen. Her ser du noen steder som vi har bidratt til, og skal bidra til.