Bygger nytt miljøriktig energianlegg på Gardermoen

Pressemelding 16.11.2015

Gardermoen Campus på Jessheim får nå et moderne energianlegg som blant annet skal forsyne det nye LHL sykehuset med miljøriktig varme og kjøling. Dette er som følge av at utbyggerselskapet Gardermoen Campus Utvikling og fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme har inngått en etableringsavtale.

Bak Gardermoen Camus står eiendomsutviklingsselskapene Hemfosa samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm. Oslofjord Varme er et fjernvarmeselskap som har spesialisert seg på varmepumpebaserte systemer.

– Utvikling av mer bærekraftige bygg og byer er en viktig del av vår forretningsstrategi. Byggene vi utvikler skal bruke så lite energi som råd er, og den energien som allikevel kreves skal komme fra så bærekraftige kilder som mulig, uttaler Isak Oksvold på vegne av Gardermoen Campus Utvikling.

– Vi er derfor glade for at vi har fått til en avtale med et av landets mest fremtidsrettede fjernvarmeselskaper om etablering av en lokal energisentral for området basert på fornybar energi fra grunnvann, varmepumper og spillvarme, legger Oksvold til.

Ser betydelig energigevinst på Jessheim

Oslofjord Varme er selskapet som skal eie og drive energianlegget på Gardermoen.

– Vi ser på etableringen av dette anlegget som første steg i å utvikle en mer helhetlig miljøvennlig energiforsyning for Gardermoen-Jessheimområdet, hvor vi kan tilby utbyggere miljøriktig varme og nå i tillegg kjøling, uttaler Atle Nørstebø, adm. direktør i Oslofjord Varme.

Sammen med Gardermoen Campus Utvikling har Oslofjord varme lagt stor vekt på energieffektive løsninger i utviklingen av prosjektet.

– Varmen fra anlegget vil produseres fra energieffektive varmepumper som vil bruke grunnvannsmagasinet under Gardermoen som energikilde. Det etableres en egen CO2 varmepumpe for forsyning av varmtvann som er nyeste teknologi for dette formålet. Kjøling vil i stor grad dekkes ved å bruke grunnvannet direkte, og er således en svært energigjerrig kilde, understreker Nørstebø.

Nørstebø estimerer at den totale energibesparelsen fra første utbyggingstrinn vil tilsvare forbruket til om lag 300-400 leiligheter. Ved senere utbyggingstrinn vil besparelsen bli langt høyere.

Fremtidsrettet områdetenkning

En innovasjon i prosjektutviklingen og en viktig premiss i samarbeidet mellom Gardermoen Campus Utvikling og Oslofjord Varme har vært å utvikle tekniske anlegg i byggene som spiller godt sammen med energiforsyningen, for å oppnå en god og energieffektiv totalløsning

– I LHL sykehuset planlegges varmeanlegget for en lav temperatur på det vannbårne anlegget. Dette spiller godt sammen med en varmepumpebasert forsyning. Samtidig skal sykehusutstyr kjøles direkte med kjølevann så langt det lar seg gjøre, og varmen tilbakeføres til energianlegget for gjenvinning, påpeker Isak Oksvold på vegne av Gardermoen Campus Utvikling.

ENOVA bidrag gir nær «null-energi»-nivå for LHL klinikkene

Det nye sykehuset for LHL klinikkene skal oppføres i energiklasse A, og det er lagt stor vekt på innovative energiløsninger i prosjektet for å bidra til det ambisiøse energiresultatet og samtidig ivareta høy kvalitet på inneklimaet.

– ENOVA har støttet dette prosjektet med ca 30 MNOK, og har såldes vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet, påpeker Oksvold.

Oslofjord Varme er også glade for å ha fått ENOVA med på å gi støtte på ca 3,4 MNOK til energianlegget i følge Atle Nørstebø.

– Med en høyeffektiv forsyning av varme og kjøling beveger bygget seg mot det vi oppfatter som nær-nullenerginivå for denne bygningskategorien. Dette er et energinivå som er uttalt som et mulig krav til alle bygg fra 2020, avslutter Nørstebø.

Illustrasjon av Nordic Office of Architecture


Kontaktinformasjon

Gardermoen Campus Utvikling
Isak Oksvold
Direktør for miljø- og samfunnsansvar, Aspelin Ramm Eiendom
Direkte: 920 20 005
isak.oksvold@aspelinramm.no | www.gardermoencampus.no

Oslofjord Varme
Atle Nørstebø
Adm. direktør
Direkte: 926 97 095
atle.norstebo@oslofjordvarme.no | www.oslofjordvarme.no