Campus Ullevål har inngått samspillsavtale med Skanska