Cityprisen 2014 til Tjuvholmen

– Prosjektet er av omfattende karakter og setter på mange måter en ny standard innenfor sitt segment av norsk eiendomsutvikling, sa juryen da Tjuvholmen ble tildelt årets Citypris.

Torsdag 13. februar ble Tjuvholmen annonsert som vinneren av Cityprisen, under årets Citykonferanse på Radisson Blu Plaza Hotel. Tjuvholmen var nominert sammen med Papirbredden i Drammen og Fredrik Selmers vei 4 i Oslo.

I begrunnelsen sier juryen følgende:
«Prosjektet er av omfattende karakter og setter på mange måter en ny standard innenfor sitt segment av norsk eiendomsutvikling. Prosjektet er gjennomført, helhetlig og preget av stor vilje til å strekke seg langt for å oppnå kvaliteter langt utover kortsiktige gevinster eller minste
felles multiplum.

Som byutviklingsgrep er vinneren fremsynt, samtidig som prosjektet tar opp i seg klassiske idealer om hva livet i en by og urbane kvaliteter kan og bør være. Juryen mener at dette dreier seg arkitektonisk forståelse av skala og typologier like mye som bevisste valg rundt program og forståelsen av høy andel boliger for å skape velfungerende bymiljøer.

Vinneren har vist investeringsvilje, tatt risiko og bidratt med helhjertet engasjement for å forfølge en visjon om en helt ny bydel– og langt på vei lyktes med alle forsetter. Resultatet er en berikelse for byen og befolkningen og skaper en helt ny destinasjon med internasjonalt tilsnitt, tuftet på lokale kvaliteter. Og at et knippe stjernearkitekter fra inn- og utland har fått lov til å boltre seg, gjør heller ikke noe for å senke kvaliteten.

Juryen har i flere år sett det enorme potensialet i dette prosjektet og fulgt utviklingen med stor spenning. Og når vi nå skriver 2014 kan vi slå fast at dette potensialet er realisert. Og vel så det!»

Juryen besto av adm. direktør Anne Bruun-Olsen i DTZ Realkapital Eiendomsmegling, etatsdirektør Ellen De Vibe i Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune, adm. direktør Jon Sandnes i BNL og daglig leder i MAD, Nicolai Riise.

I kriteriene for Cityprisen står det at prisen skal gå til et prosjekt som er en god strategisk investering. Det skal ha løftet området og tilført positive ringvirkninger. Prosjektet skal være et miljø- og klimaeffektivt prosjekt der fremtidsrettede tekniske og arkitektoniske konsepter er tatt i bruk. Det skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger. Prosjektet skal fremstå som et «særdeles godt prosjekt» for både eier og bruker.

Under samme konferanse mottok også Peter Groth Cityprisens «Hederspris» for sin innsats som byutvikler.