Dælenenggata 36 i Oslo får heder i nasjonalt verdiprosjekt