Dansens Hus

En gammel maskinhall er transformert til et av Oslos mest moderne scenehus.

Bygget er tilpasset oppførelser av moderne danseforestillinger fra både inn- og utland. Dansens Hus er i tillegg et kompetansesenter og møtested for fagmiljøet, og fungerer som en aktiv samarbeidspartner og brobygger for aktører innenfor norsk dansekunst.

Dansens Hus er i dag en viktig bidragsyter til kulturlivet på Vulkan.

 

Kontaktpersoner

Anne-Cathrine de Lange
Anne-Cathrine de Lange
Sjef eiendomsdrift
90 96 80 16
acdl@aspelinramm.no
Espen Nordgaard
Espen Nordgaard
Teknisk sjef Vulkan
90 17 62 95
en@aspelinramm.no

Dansens Hus