Dansens Hus

Den gamle industrielle maskinhallen er blitt transformert til ett av de mest moderne scenehusene i Oslo, og er i dag en viktig bidragsyter til kulturlivet på Vulkan.

Bygget er en nasjonal scene for oppførelser av norske og internasjonale moderne danseforestillinger og et kompetansested for dansekunst. Dansens hus er en gjestespillscene for dansekunst fra inn- og utland. Huset er et sentralt møtested for ulike aktører innen norsk dans, og er en aktiv samarbeidspartner og brobygger mellom forskjellige aktører i norsk dansemiljø.

Kontaktpersoner

Anne-Cathrine de Lange
Anne-Cathrine de Lange
Eiendomssjef Vulkan
90 96 80 16
acdl@aspelinramm.no
Tron Nordhaug
Tron Nordhaug
Driftssjef Vulkan
90 17 14 12
tron.nordhaug@aspelinramm.no

Dansens Hus