Hausmannsgate 16

Den gamle transformatorstasjonen fra 1898 er i dag omgjort til boliger, utstillingslokaler, skole, restauranter og kontorer. Blant leietakerne finner du DogA, Elvebakken skole, Derlick Arkitekter, Hille Mellbye Arkitekter, med flere.

For dette prosjektet mottok vi Statens byggeskikkpris i 2006, Cityprisen i 2007 og Olavsrosa i 2008.