Hausmannsgate 16

Den gamle transformatorstasjonen fra 1898 er i dag omgjort til boliger, utstillingslokaler, skole, restaurant og kontorer.

Blant leietakerne finner du DogA, Elvebakken skole, Derlick Arkitekter, Hille Mellbye Arkitekter, med flere.

For dette prosjektet mottok vi Olavsrosa i 2008, Cityprisen i 2007 og Statens byggeskikkpris i 2006.

Kontaktpersoner

Anne-Cathrine de Lange
Anne-Cathrine de Lange
Eiendomssjef Vulkan
90 96 80 16
acdl@aspelinramm.no
Tron Nordhaug
Tron Nordhaug
Driftssjef Vulkan
90 17 14 12
tron.nordhaug@aspelinramm.no

Hausmannsgate 16

Hausmannsgate 16 Aspelin Ramm
Hausmannsgate 16 Trapp Aspelin Ramm