Hausmannsgate 16

En gammel transformatorstasjon fra 1898 er i dag omgjort til boliger, utstillingslokaler, skole, restaurant og kontorer.

Med Hausmannsgate 16 er det skapt et sammensatt byprosjekt med positive ringvirkninger for det som før var et belastet område. Prosjektet er et spennende møte mellom nytt og gammelt, med utgangspunkt i teglsteinskonstruksjoner bygget som transformatorstasjoner og administrasjonslokaler for gamle Oslo Lysverker.

DogA, Elvebakken skole, Talo Arkitektur og Hille Melbye Arkitekter er blant dagens leietakere. Prosjektet ble tildelt Statens byggeskikkpris i 2006, Cityprisen i 2007 og Olavsrosa i 2008.

 

Kontaktpersoner

Hanne-Kjersti Aalde
Hanne-Kjersti Aalde
Eiendomssjef Vulkan
906 44 771
hka@aspelinramm.no
Espen Nordgaard
Espen Nordgaard
Teknisk sjef Vulkan
90 17 62 95
en@aspelinramm.no

Hausmannsgate 16

Hausmannsgate 16 Aspelin Ramm
Hausmannsgate 16 Trapp Aspelin Ramm