Nye Broverkstedet

Nye Broverkstedet er et spesialbygg rettet mot idrett og kultur, og er en viktig del av Vulkanområdet. 

Eiendommen er i dag utleid til Oslo kommune, Stiftelsen Einar Granum (kunstskole), Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) og Helseforum for Kvinner.

Bygget ble oppført rundt 1960 og har tidligere vært benyttet til lager- og produksjonsvirksomhet. Deler av bygningsmassen ble i 1996 omgjort til idrettsanlegg for Oslo kommune. I 2005 ble de øvrige delene av bygget påbygd og rehabilitert. Bygget er i dag en viktig del av Vulkanområdet.

Kontaktpersoner

Anne-Cathrine de Lange
Anne-Cathrine de Lange
Sjef eiendomsdrift
90 96 80 16
acdl@aspelinramm.no
Espen Nordgaard
Espen Nordgaard
Teknisk sjef Vulkan
90 17 62 95
en@aspelinramm.no

Nye Broverkstedet