Svestad Marinepark

Svestad skal utvikles basert på kyst- og kulturbasert næring.

Svestad er et tidligere oljeraffineri (Shell), og skal utvikles basert på kyst- og kulturbasert næring. Vi ønsker å bygge ene- og tomannsboliger med karakteristisk sørlandspreg. Parallelt skal det etableres betydelig sjøbasert næringsvirksomhet, fortrinnsvis Falck-Nutec sitt kurssenter i Oslo.

 

Kontaktpersoner

Mette Schi Saastad
Mette Schi Saastad
Eiendomsforvalter Rosenholm Campus
90 50 21 72
mette.saastad@aspelinramm.no
Roger Lysaker
Roger Lysaker
Driftssjef Rosenholm Campus
91 32 64 21
rl@aspelinramm.no

Svestad Marinepark