Svestad Marinepark

Svestad skal utvikles med vekt på kyst- og kulturbasert næring.

Svestad er et tidligere oljeraffineri, som i dag leies av RelyOn Nutec AS. Eiendommen skal utvikles på sikt.

 

 

Kontaktpersoner

Mette Schi
Mette Schi
Eiendomssjef Rosenholm Campus
90 50 21 72
ms@aspelinramm.no
Roger Lysaker
Roger Lysaker
Teknisk sjef Rosenholm Campus
91 32 64 21
rl@aspelinramm.no

Svestad Marinepark