Vollebekk

Vollebekk ligger mellom Risløkka og Linderud, kun en kort T-banetur fra sentrum. Hittil har Vollebekk vært mest kjent som et industriområde, men fremover skal det transformeres til å bli et urbant og grønt sted å leve og bo. Store deler av området skal bygges opp helt på nytt, og oppføring av ny barne- og ungdomsskole er allerede igangsatt. I tillegg til boliger og næringslokaler skal det bygges både gågate, parker, torg og leke- og møteplasser. Nye Vollebekk skal få et urbant preg, med boliger med skjermede gårdsrom og et variert næringstilbud.

Aspelin Ramm og OBOS samarbeider om utviklingen av området, og det første boligfeltet er i salg nå. Les mer om boligene på OBOS sine nettsider her.

Illustrasjoner: A-lab