Etterlyser arkitekturkrav fra det offentlige

Aspelin Ramms Sverre Landmark etterlyste krav fra det offentlige til arkitektur under arkitekturdebatten på Arendalsuka.