Få nye storprosjekter i CBD

Med unntak av gigantprosjektet VIA i Vika, er det ikke mange virkelig store utviklingsprosjekter i Oslos CBD-område.